آقای هاشمی شخصیت منحصر و ویژه خودش را دارد؛ روزی اصلاح‌طلبان سر به سر آقای هاشمی می‌گذاشتند که توپخانه آقای هاشمی علیه اصلاح‌طلبان شروع به کار کرد؛ الان تندروهای دولت و جناح راست به آقای هاشمی هجمه می‌برند که قطعاً توپخانه آقای هاشمی علیه آن‌ها کار خواهد کرد.

سیدحمید حسینی، فعال اقتصادی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با یک روزنامه اصلاح‌طلب در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آقای هاشمی کاندیدای اصلاح‌طلبان است و برخی سعی در تأکید بر این نکته دارند، گفت: هاشمی، خودش است. او در قالب اصلاح‌طلبی و در قالب اصولگرایی نمی‌گنجد. آقای هاشمی شخصیت منحصر و ویژه خودش را دارد. وی افزود: روزی اصلاح‌طلبان سر به سر آقای هاشمی می‌گذاشتند که توپخانه آقای هاشمی علیه اصلاح‌طلبان شروع به کار کرد. الان تندروهای دولت و جناح راست به آقای هاشمی هجمه می‌برند که قطعاً توپخانه آقای هاشمی علیه آن‌ها کار خواهد کرد. آقای هاشمی هیچوقت در مقابل این تندروها کم نمی‌آورد. عضو هیأت رئیسه اتاق تهران در پاسخ به میزان اموال خود و هاشمی اظهارداشت: یک بخش‌هایی در سهام دارم، کار هم می‌کنم و اموال شخصی هم دارم. تا به حال حساب و کتاب نکردم که چقدر اموال دارم. وی در خصوص اموال هاشمی رفسنجانی گفت: درآمد آقای هاشمی در حد یک کشاورز متوسط جامعه است و به همان نحو زندگی می‌کند. الان آقای هاشمی در خانه کارگر ندارد و همسرشان امور خانه را رسیدگی می‌کند. این بحث‌ها در مورد ثروت آقای هاشمی را بیشتر جناح چپ و اصلاح‌طلبان دامن زدند تا جناح راست.