خبر پیشنهاد آقای ملک زاده به آقای افراشته برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس و پرداخت هزینه انتخابات توسط دولت به دور از واقعیات می باشد.

روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در خصوص انتساب برخی اظهار نظرها در سخنان یکی از کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری به مهندس علی افراشته معاون اجرایی مجلس شورای اسلامی توضیحاتی ارائه کرد.

اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، با صدور جوابیه ای گفته های علیرضا زاکانی درباره پیشنهاد آقای دکتر ملک زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به آقای افراشته برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس را تکذیب کرد.

 

متن جوابیه اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی که به روزنامه ایران نیز ارسال شده است به شرح زیر است:

روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در خصوص انتساب برخی اظهار نظرها در سخنان یکی از کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری به مهندس علی افراشته معاون اجرایی مجلس شورای اسلامی توضیحاتی ارائه کرد.

در توضیحات روابط عمومی مجلس آمده است:
«خبر پیشنهاد آقای ملک زاده به آقای افراشته برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس و پرداخت هزینه انتخابات توسط دولت به دور از واقعیات می باشد.»
لازم به ذکر است آقای علیرضا زاکانی دیروز در نشست خبری با رسانه ها گفته بود: "دولت برای هر نفر یک میلیارد تا سه میلیارد پول و امکانات در نظر گرفته. همین آقای افراشته که یکی از مدیران مجلس است، قبل از انتخابات مجلس گفته بود ملک زاده پیش من آمده بود و گفت: 320 میلیون به شما می دهم تا بروم در بوشهر نامزد شوم و اگر رأی آوردم سهم آنها را بدهم، در حقیقت با آنها همراه باشم."