دکتر جباری استاد فلسفه دانشگاه، سابقاً در جریان پرونده سازی علیه حامیان دکتر احمدی نژاد، مورد بی مهری برخی دستگاه ها قرار گرفته بود و تاکنون نیز علی رغم ادعاهای مکرر بازگشت اساتید خانه نشین به کرسی تدریس، از اشتغال در دانشگاه ها محروم می باشند.

به گزارش نکات پرس، در ساعات گذشته خبری مبنی بر بازداشت دکتر اکبر جباری، استاد دانشگاه و از حامیان دکتر احمدی نژاد در فضای رسانه ای منتشر شد. در این اخبار آمده بود که علت این دستگیری، توهین به برخی مقامات بالارتبه نظام بوده است. چندی پیش نیز نسبت هایی به ایشان در برخی از رسانه های معلوم الحال داده شده بود.

طبق پیگیری های نکات پرس، هم خبر دستگیری ایشان کذب محض بوده و هم اخباری که مبنی بر توهین ایشان به برخی سران نظام منتشر شده است.

دکتر جباری استاد فلسفه دانشگاه، سابقاً در جریان پرونده سازی علیه حامیان دکتر احمدی نژاد، مورد بی مهری برخی دستگاه ها قرار گرفته بود و تاکنون نیز علی رغم ادعاهای مکرر بازگشت اساتید خانه نشین به کرسی تدریس، از اشتغال در دانشگاه ها محروم می باشد.

همچنین کتاب «اصول فقه فتیانی» ایشان به مدت دو سال است که نه در دولت سابق و نه در دولت فعلی، علی رغم ادعای سه شنبه شب دکتر حسن روحانی مبنی بر برداشتن ممنوعیت قلم، هنوز در انتظار اخذ مجوز به سر می برد.