برخی مطالب نسبت داده شده به دکتر احمدی نژاد در روزهای اخیر ، خلاف واقع است و ایشان هیچگونه ملاقات یا اظهارنظر سیاسی نداشته اند و همچنین دکتر احمدی نژاد، به جز پایگاه اطلاع رسانی مهر مردم فاقد هرگونه نشریه مکتوب یا مجازی رسمی یا غیررسمی می باشد.

 

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ پایگاه اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور سابق کشورمان با انتشار اطلاعیه ای به برخی خبرسازی های اخیر واکنش نشان داد.

متن اطلاعیه سایت مهر مردم در ادامه آمده است:

نظر به اینکه طی روزهای اخیر برخی سایت های خبری، اقدام به انتشار مطالب سیاسی منسوب به دکتر احمدی نژاد رئیس دولتهای نهم و دهم کرده اند، بار دیگر تاکید می شود که اینگونه مطالب، فارغ از محتوای آنها ، اساسا خلاف واقع است و ایشان هیچگونه ملاقات یا اظهارنظر سیاسی نداشته اند.

مطالب مربوط به رئیس جمهور سابق، زمانی قابل استناد خواهد بود که صرفا در پایگاه اطلاع رسانی مهر مردم به عنوان تنها مرجع رسمی دفتر رئیس دولت های نهم و دهم منتشر شود .
از رسانه های ارتباط جمعی درخواست می شود در نشر اخبار و مطالب مربوط به دکتر احمدی نژاد دقت لازم را مبذول کنند و از بازنشر مطالب غیرمعتبر که موجب خدشه به اعتماد عمومی می شود، اجتناب نمایند.

مزید اطلاع مردم شریف ایران تصریح می کند که دکتر احمدی نژاد، به جز پایگاه اطلاع رسانی مهر مردم فاقد هرگونه نشریه مکتوب یا مجازی رسمی یا غیررسمی می باشد.