نخست وزیر انگلیس در اظهار نظری ضد ایرانی اعلام نمود که نخواهد گذاشت تا جمهوری اسلامی هسته ای شود.

دیوید کامرون،نخست وزیر انگلیس که در کویت بسر می برد طی سخنانی در پارلمان این کشور گفت:ما بیکار نخواهیم ایستاد تا ایران هسته ای شود.
بر اساس این گزارش،وی اظهار داشت:اجازه نمی دهیم ایران هسته ای در خاورمیانه قد علم نماید و در خاورمیانه مطرح شود.
کامرون در ادامه از سیاست" یکی به میخ و یکی به نعل زدن" استفاده نموده و ضمن دفاع از مردم لیبی ،به دفاع از جريان فتنه در ايران پرداخت.

گفتنی است در چند روز اخیر ،علی اکبر جوانفکر ،مشاور ارشد ریاست جمهوری در سخنانی در کویت نسبت به دخالت های بیجای لندن در امور داخلی ایران هشداد داده بود.
علی اکبر جوانفکر،در سخنانی اعلام داشته بود:رفتار دولت انگلیس در قبال ایران در سال های اخیر غیر قابل باور بوده است.
وی اظهار داشته بود:لندن در امور ما مداخله می کند و تعامل انگلیس با ایران خارج از عرف دیپلماتیک موجود بین دو کشور است.
جوانفکر،افزود:مقامات دولت انگلیس باید درک کنند ادامه چنین رفتاری به نفعشان نیست و نباید از صبر ایران سو استفاده نمایند.