مطابق تازه ترین آمار بانک مرکزی، بدهی خارجی کشور از 16 میلیارد و 435 میلیون دلار در فروردین ماه سال 91 به 8 میلیارد و 477 میلیون دلار در پایان آذر ماه گذشته رسید. میزان بدهی خارجی کشور طی نه ماهه سال 90 به 19 میلیارد و 857 میلیون دلار رسیده بود. این رقم تا پایان آذرماه سال 89، حدود 22 میلیارد و 75 میلیون دلار اعلام شده بود.

از سال 1369 تا سال 1391 پایین ترین رقم بدهی قطعی خارجی در سال های 1379 و 1380 و به میزانی پایین تر از 8میلیارد دلار و حدود 7.9 و 7.2 میلیارد دلار رقم خورده بود.
گفتنی است، بدهی های خارجی کشور برای اول بار، پس از اجرای برنامه تعدیل ساختاری در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی سیر صعودی به خود گرفت و در سال 1372 به 23میلیارد دلار افزایش یافت. بدهی خارجی دولت هاشمی رفسنجانی از 6.5 میلیارد دلار در سال 1368 به 9 میلیارد دلار در سال 1369 و 11.3میلیارد دلار در سال 70 رسید و در سال 1371 این رقم به 12.9 میلیارد دلار رسید.