سایت وی با راه انداختن دوباره بازی با تیترها به طور همزمان «کنایه به رهبری» و «تایید خود از زبان امام خمینی(ره)» را کلید زند تا بتواند در فضای پس از ردصلاحیت هاشمی، دوباره شرایطی را برای موج سواری وی فراهم سازد.

تیتر امروز سایت هاشمی رفسنجانی ناخودآگاه اذهان را به یاد تیتر معروف سایت وی در سال 90 می اندازد، تیتری که با زیرکی خاصی نکته ها در دل داشت، از طرفی حمله می کرد و از طرفی دفاع. کنایه به رهبری در آن موج می زد، زیر سؤال بردن رئیس جمهور بنیان آن بود و دفاع از نامه بی سلام و والسلام خود به رهبری در سال 88 نیز بر آن حاکم بود و همه این ها موقعی اتفاق می افتد که فشارهای گروه های مختلف بر دکتر احمدی نژاد به اوج خود رسیده است.

در آن زمان همه به نوعی در انتظار سخنی از مقام معظم رهبری در تأیید مکشوفات و مسموعات خود بودند، انتظاری که هرگز محقق نشد و در این میان بود که سایت هاشمی رفسنجانی با تیتر "سکوت رهبری در قبال انحراف رئیس جمهور جایز نیست" از فضای موجودی که اصولگرایان ایجاد کرده بودند به نفع خویش سوءاستفاده کرد و موجبات فشار علنی به مقام معظم رهبری را فراهم ساخت. آن روزها سایت هاشمی با ارائه یک مقدمه در آغاز یک بیانیه سعی کرده بود شرایط آن دوران را با شرایط امروزی تطبیق داده و موضوع مقابله با بنی صدر را با واژه تقابل با جریان انحرافی تطبیق دهد و به غایت اصلی خود یعنی حمله به رأس نظام برسد.

حرکتی که در آن ایام آرام آرام فتنه جدیدی را در دل خود می پروراند تا مشخص کند تخریب های رایج علیه دولت نهایتا به زیر سوال بردن رهبری ختم خواهد شد
حال پس از گذشت 2 سال از آن ماجرا، ظهر امروز سایت هاشمی رفسنجانی با انتخاب تیتر "گلایه امام به رهبری درباره هاشمی" تاریخ را تکرار کرد. سایت وی با راه انداختن دوباره بازی با تیترها به طور همزمان «کنایه به رهبری» و «تایید خود از زبان امام خمینی(ره)» را کلید زند تا بتواند در فضای پس از ردصلاحیت هاشمی، دوباره شرایطی را برای موج سواری وی فراهم سازد.

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری باید منتظر حرکت جدید هاشمی برای جبران شکست های اخیر خود در سال های 84 و 88 بود.