نماینده مسجد سلیمان گفت:هرچند جبهه پایداری همچون سایر گروه ها و تشکل ها تلاش دارد سهمی از قدرت سیاسی آینده را نصیب خود کند،‌ اما با توجه به رویکردها و نامزدهایی که در حال حاضر از آنها تحت عنوان کاندیداهای احتمالی این جبهه یاد می شود، سهم این جبهه در قدرت بسیار ناچیز خواهد بود.

اسماعیل جلیلی با بیان این مطلب که انشقاق و چند دستگی در میان گروه ها ی سیاسی همواره در زمان برگزاری هر انتخاباتی شکل می گیرد، خاطر نشان کرد:هر اندازه گروه و جبهه ای رویکرد خود را مبتنی بر افراد قرار دهند نه احزاب، شاهد انشقاق و چند دستگی در آن مجموعه سیاسی خواهیم بود.
وی افزود: با توجه به وضعیت موجود می‌توان پیش‌بینی کرد که جبهه پایداری در انتخابات آتی، دچار انشقاق شود، چرا که این جبهه به افراد تکیه دارد، بنابراین احتمال دارد هر یک از افراد طبق سلائق خود از کاندیدای مورد نظر حمایت کنند.

در اخباری با عنوان سایه روشن‌های خبر انشقاق در جبهه پایداری مطلبی ذکر شده مبنی بر اینکه جبهه پایداری به دو طیف قم و تهران منشعب شده است و این انشعاب نیز از اختلاف درباره انتخاب یک نامزد واحد برای ریاست جمهوری آغاز شده است.

عضو هیأت رئیسه فراکسیون رهروان با اشاره به اینکه زمانی که فعالیت های احزاب و گروه های سیاسی مبتنی بر شخصیت چند نفر باشد، شاهد انشقاق و گسستگی در حوزه های سیاسی این مجموعه ها خواهیم بود،‌افزود: فعالیت در حوزه های سیاسی ایجاب می کند که برای جلو گیری از هر گونه تشتت و انشقاقی، رویکردها از فرد محوری به سمت و سوی هدف و برنامه محوری تغییر پیدا کند.
وی تصریح کرد: تا زمانی که افراد ملاک محاسبه قرار بگیرند و تأثیر آنها بر اهداف جمع غالب باشد،‌انشقاق امر طبیعی خواهدبود.
نماینده مسجد سلیمان و لاکی در ادامه گفت وگوی خود با شبکه ایران با بیان مطلب که جبهه پایداری علاوه بر انشقاق شکل گرفته در آن، از ظرفیت اجتماعی پایینی نیز بر خوردار است، بیان داشت: البته نباید منکر شد که این جریان نسبت به بخشی از افکار عمومی جامعه تأثیر گذار هستند.
وی به اعضای اصلی جبهه پایداری توصیه کرد تا دیر نشده قبل از ورود به بحث انتخابات ریاست جمهوری نسبت به عملکرد خود آسیب شناسی داشته باشند.
جلیلی با اظهار بی اطلاعی از برنامه ها و اهداف این جبهه،افزود: این جبهه همچون سایر گروه ها و تشکل ها تلاش دارد سهمی از قدرت سیاسی آینده را نصیب خود کند،‌ اما با توجه به رویکردها و نامزدهای که در حال حاضر از آنها تحت عنوان کاندیداهای احتمالی این جبهه یاد می شود، سهم این جبهه بسیار نا چیز خواهد بود.
وی تأکید کرد: نامزدهای این جبهه از پایگاه اجتماعی چندانی برخوردار نیستند.
عضو فراکسیون رهروان با اشاره به اینکه با توجه به شرایط موجود پیش بینی ها بر آن است که سال 92،‌سال وفاق ملی نامگذاری شود،اظهارامیدواری کرد که اعضای جبهه پایداری هرچه سریعتر به صورت درون گروهی به وفاق برسند، تا تنش ها و چالش های درونی آنان،‌به جامعه منتقل نشود.

خبرهای منتشر شده حکایت از آن دارد که آقایان لنکرانی و جلیلی به ترتیب از سوی طیف قم و تهران به عنوان نامزدهای جبهه پایداری در انتخابات ریاست جمهوری آینده مطرح هستند.