حمید میرزاده سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی طی دو هفته ای که از ریاستش بر این دانشگاه می گذرد 17 انتصاب را انجام داده است.

انتقال قدرت در دانشگاه آزاد با احکام میرزاده در حال انجام است. حمید میرزاده که دو هفته پیش، با 6 رای هیأت امنای دانشگاه آزاد صندلی ریاست را از فرهاد دانشجو گرفت و سرپرست این دانشگاه شد، در انتظار برگزاری جلسه ای توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی است تا به ریاست وی رای داده شود.

میرزاده این روزها در حال رتق و فتق امور دانشگاه آزاد و البته عزل و نصب هایی است.

به گزارش مهر، میرزاده تاکنون برخی از معاونان فعلی دانشگاه آزاد را عزل و افراد دیگری را جایگزین کرده است.

در جدول ذیل، به احکامی که تاکنون وی صادر کرده است اشاره می شود.

جدول انتصابات میرزاده در دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف

نام مسئول

سمت

صادر کننده حکم

1

محسن هاشمی رفسنجانی

معاون عمرانی

حمید میرزاده

2

فریدون رهنمای رود پشتی

معاون اجرایی و رئیس دفاتر حوزه ریاست

//

3

دکتر محمد باقر لاریجانی

قائم مقام در علوم پزشکی و رئیس شورای راهبردی علوم پزشکی

//

4

ابراهیم واشقانی فراهانی

معاون پژوهشی

//

5

سید محمد ابریشمی نیا

معاون اداری مالی

//

6

مجید رضائیان

دبیر شورای عالی ارتباطات و اطلاع رسانی

//

7

احسان مازندرانی

مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان

//

8

نرگس رجایی

سردبیر خبرگزاری آنا

//

9

حسن امیری

سرپرست خزانه داری

//

10

اکبر ترکان

عضو شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان

//

11

هومن ستاری یزدی

مدیر کل حراست

//

12

محمد حسین دادکان

معاون ورزشی

//

13

حجت الاسلام علی عسگری

معاون پارلمانی و امور مجلس

//

14

حجت الاسلام طه هاشمی

معاون فرهنگی

//

15

محمود یزدی

مشاور در امور حسابرسی، مالی، بودجه

//

16

مرتضی محمد خان

عضو شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان

//

17

محمد حسین عادلی

//

 

 

از میان افرادی که به تازگی توسط میرزاده منصوب شده اند، رهنمای رود پشتی و امیری پیش از این در زمان جاسبی، سمتهایی داشتند.

از میان معاونان و مشاوران فرهاد دانشجو که هنوز در دانشگاه آزاد و کنار میرزاده مشغول همکاری هستند، می توان به حسین بلندی - معاون آموزشی، حیدرعلی شایانفر - معاون هماهنگی، ایروان مسعودی اصل - معاون دانشجویی و ناصر اقبالی - مشاور و رئیس مرکز آزمون اشاره کرد.

حمید میرزاده طی دو نوبت سخنرانی که در میان اصحاب رسانه داشت بارها بر تغییر افرادی که بدون بلیط و اتوبوسی به دانشگاه آزاد آمده اند، تاکید کرده بود.

همچنین این برای نخستین بار است که با حکم میرزاده، یک زن در این دانشگاه به عنوان مقام مسئول منصوب می شود، نرگس رجایی هم اکنون سردبیر خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی(آنا)، است.