در آخرین حلقه از این دروغ‌ها، سایت خبری الف مدعی شد به هر یک از مدعوین، کارت هدیۀ ۴۰۰ هزار تومانی داده شده است.

گویا دروغ پردازی دربارۀ همایش تقدیر از دست‌اندرکاران سفرهای نوروزی پایانی ندارد. شرکت خوانندگان لس آنجلسی، صرف هزینه 16 میلیاردی، 50 میلیاردی و حتی بالاتر برای برگزاری مراسم، روز نمایی از کاندیدای دولت و ... از جمله دروغ هایی است که دربارۀ این همایش تولید شده و هر روز نیز به دامنۀ اخبار جعلی منتشره افزوده می‌شود.

در آخرین حلقه از این دروغ‌ها، سایت خبری الف مدعی شد به هر یک از مدعوین، کارت هدیۀ 400 هزار تومانی داده شده است. الف، این تصویر را برای اثبات ادعای خود منتشر کرده است:

 

حال آن‌که دقت بیشتر در مشخصات کارت، دروغ بودن این ادعا را اثبات می‌کند. تاریخ انقضای کارت، 10/1393 ثبت شده است. بنابراین با توجه به مدت اعتبار 3 سالۀ کارت‌های هدیه، تاریخ صدور کارت مربوط به زمستان 1390 می‌باشد و نمی‌توان آن را به فروردین 1392 ربط داد.

هر ساله در تابستان به مناسبت روز خبرنگار، بحث از هدیۀ رئیس جمهور به خبرنگاران مطرح می‌شود که به دلیل روند طولانی فراهم آوردن مقدمات تهیه و تحویل، این هدیه در زمستان و بعضاً در روزهای پایانی سال تقدیم خبرنگاران می‌شود. این هدیه برای خبرنگاران مجرد 300 هزار تومان و برای خبرنگاران متأهل 400 هزار تومان است.

در واقع سایت الف وابسته به احمد توکلی در یک دروغ پردازی ناشیانه تصویر کارت هدیۀ ریاست جمهوری به خبرنگاران به عنوان کارت هدیه برای همایش دولت منتشر کرده است.