ریاست این کمیته بر عهده فردی به نام 'م.ف' گذاشته شده است. این فرد، در صدا و سیما به مخالفت و ضدیت با دولت اشتهار دارد.

یک روز پس از انتشار خبری مبنی بر اعطای مرخصی اجباری به کارکنان حامی احمدی نژاد در صدا و سیما، اطلاعات تازه ای از این ماجرا در اختیار خبرنگار ما قرار گرفت.
اطلاعات به دست آمده توسط شبکه ایران نشان می دهد که از چندی پیش، پروژه ای تحت عنوان "طرح ساماندهی گویندگان صدا و سیما" در رسانه ملی کلید خورده است.
بر اساس طرح مذکور، از این پس کلیه مجریان و گویندگان صدا و سیما، بایستی برای اجرای برنامه به تائید این کمیته برسند. راه اندازی این کمیته و گزینش دوباره مجریان و گویندگان صدا و سیما، در حالی انجام می شود که این افراد عموما، پیش تر مراحل سخت گزینش های لازم را از نهادها و دستگاه های ذیربط را طی کرده اند.
یکی از افرادی که اخیرا مشمول این رویه شده، در تشریح این ماجرا به خبرنگار ما گفت: قاعده کلی در صدا و سیما این است که برنامه کاری مجریان و گویندگان رسمی را مدیر گروه (به پیشنهاد تهیه کنندگان) تعیین می کند. بعد از تعطیلات عید، وقتی برای تعیین تکلیف، به مدیر گروه مراجعه کردم، به من گفته شد که روال تغییر کرده و از این پس، کمیته ساماندهی مسئول دادن برنامه به مجریان و گویندگان است. تا اواخر فروردین صبر کردم، اما خبری نشد. به ناچار شخصا به کمیته مذکور مراجعه کردم. اما آنها یکی دوهفته ای من را در بلاتکلیفی گذاشتند و دست آخر اعلام کردند که باید به گروه مراجعه کنم.
این فرد ادامه داد: مراجعه دوباره ام به گروه، نتیجه ای نداشت و دوباره من را به کمیته ارجاع دادند. این رفت و برگشت ها، چندین بار ادامه یافت تا اینکه از گروه به من اعلام شد برنامه ها پر شده و برای شما، تا حداقل 2 ماه آینده برنامه ای نمانده است که بخواهید در آن اجرا داشته باشید. چند روز بعد هم به شکل غیر رسمی اعلام شد، چون شما، برنامه ای برای پخش ندارید، باید درخواست مرخصی کنید. در غیر اینصورت به دلیل عدم کارکرد، وضعیت شغلی شما دچار مشکل خواهد شد.
گوینده مذکور در ادامه گفت: چاره ای برایم نمانده بود و ناگزیر درخواست مرخصی 3 ماهه ای به شبکه دادم که البته فورا تائید شد.
به گفته این مجری رادیو و تلویزیون، ماجرای مذکور برای بسیاری دیگر از طرفداران احمدی نژاد، حتی آنها که در بخش های اداری مشغول هستند به روش های مشابه یا متفاوت روی داده و موجی از نگرانی را برای کارکنان صدا و سیما ایجاد کرده است.
در همین حال، گزارش شده است ریاست کمیته ساماندهی گویندگان صدا و سیما بر عهده فردی به نام "م.ف" گذاشته شده است. این فرد، در صدا و سیما به مخالفت و ضدیت با دکتر احمدی نژاد اشتهار دارد. گویا فرد مذکور، ماموریت خود و این کمیته را تصفیه حامیان احمدی نژاد از رسانه ملی می داند.