در این دیدار پیشنهاد می‌شود با آقای ناطق نوری برای دبیری شورای عالی امنیت ملی صحبت شود.

مشرق نوشت:
آقای حسن روحانی با حضور در منزل علی لاریجانی، دیدار وی را که پس از پیروزی در انتخابات انجام شده بود پس داده است.

در این دیدار پیشنهاد می‌شود با آقای ناطق نوری برای دبیری شورای عالی امنیت ملی صحبت شود که با موافقت طرفین و همچنین محمدجواد ظریف وزیر خارجه مواجه می‌شود.

این موضوع با ناطق نوری مطرح می‌شود که با مخالفت وی مواجه می‌شود و ناطق نوری تأکید می‌کند من از پذیرفتن کار اجرایی معذورم و به عنوان مشاور هر کمکی که بتوانم به شما و دولت‌تان خواهم کرد.