هاشمی رفسنجانی صبح دیروز(دوشنبه) در سالروز تولد 80 سالگی خود در نخستین جشنواره علوم پزشکی دانشگاه آزاد در بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد حضور یافت.