در حالی که امسال براساس گزارش‌های رسمی وزارت جهاد کشاورزی نیاز واقعی کشور به واردات گندم ۳ و نیم میلیون تن است، وزارت جهادکشاورزی دستور داده ۲ برابر این میزان یعنی ۷ میلیون تن گندم وارد شود.

به گزارش وطن امروز، به عبارتی با این اقدام امسال نیازمندی کشور به گندم حدود صددرصد بیشتر از آنچه در واقع وجود دارد اعلام شده است.

در این شرایط می‌توان پیش‌بینی کرد با واردات ۷ میلیون تن گندم، نصف این میزان گندم در سیلوها ذخیره شده و سال آینده دولت از حیث واردات گندم اعلام خودکفایی کند. شاید آن زمان باید شاهد برگزاری جشن خودکفایی گندم نیز باشیم!