سایت «آفتاب نیوز» که گفته می شود وابسته به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد در اقدامی هدفمند به جعل چند خبر پرداخت.

در حالی که وزارت کشور هیچ گونه مجوزی را برای راهپیمایی امروز فتنه گران صادر نکرده است،سایت آفتاب نیوزبه جعل دو خبر«صدور مجوز راهپیمایی سکوت 25 بهمن از سوی وزارت کشور» و نیز«راهپیمایی سکوت 25 بهمن با حضور عبدالله گل» پرداخت.
گفتنی است این اقدام در حالی صورت می پذیرد که شب گذشته اردشیر امیرارجمندی مشاور موسوی و رابط نامبرده با صهیونیستها در مصاحبه با بی بی سی فارسی برای اولین بار اظهار امیدواری کرده بود که عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در راهپیمایی فتنه گران شرکت کند.
این اقدام سایت آفتاب نیوزدر حالی صورت می گیرد که پیش ازاین سایت «فرارو» نیزدر یک اقدام مشابه اخبار فوق را منتشر کرده بود.
گفتنی است این اقدام در حالی صورت می پذیرد که جریان فتنه پس از تلاش ناکام یک جوان برای خود کشی در چهارراه قصر و عدم جمع شدن حامیان ریزش کرده خود کوشیده است تا در ساعات نزدیک به زمان برگزاری راهپیمایی فتنه گران،به جعل خبر بپردازد.