یک پایگاه خبری اعلام کرد جنبش اعتراضی وال استریت شهردار نیویورک و یکی از ثروتمندترین یهودیان آمریکا را برای تصدی سه باره پست شهرداری نیویورک به درد سر انداخته است.

سایت شبکه خبری پرس تی وی (3 آبان / 25 اکتبر) در خبری گزارش داد: در حالی که مایکل بلومبرگ، شهردار نیویورک و یکی از ثروتمندترین یهودیان آمریکا خود را برای تصدی سه باره پست شهرداری نیویورک آماده می کند، فعالیت های جنبش وال استریت کاملا برنامه های وی را به هم ریخته است.
بر اساس گزارش پایگاه خبری ونیک، افکار عمومی در سراسر جهان نظاره گر بحران جدید پیش روی آقای شهردار است. باید دید بلومبرگ به عنوان مسئول اصلی مواجهه با اعتراضات مردمی جنبش اعتراضی وال استریت که از پنج هفته پیش تا کنون اوضاع نیویورک را به هم ریخته است، چه خواهد کرد. اگر وی با جنبش از سر دشمنی و مخالفت درآید، شاید بتواند اعتراضات را موقتا کنترل کند و بر اوضاع شهر مسلط شود، اما اگر او به معترضین فرصت دهد تا به اعتراضاتشان ادامه دهند قطعا شهرداری ضعیف و غیرقاطع جلوه خواهد نمود.
به نظر می رسد که هیچ راه حل ساده ای برای حل این مشکل وجود ندارد. همانطور که بلومبرگ خود نیز در مصاحبه اخیرش با یکی از شبکه های تلویزیونی آمریکا گفت، حتی اگر معترضین از پارک زاکوتی به بیرون رانده شوند، آنها به سایر میادین و اماکن عمومی شهر نقل مکان خواهند کرد. پس با خشونت و زور نمی توان اعتراضات را متوقف ساخت.
آنچه به طور قطع مشخص است این که مایکل بلومبرگ یکی از مخالفین سرسخت تجمعات معترضین در پارک زاکوتی و سایر مناطق آمریکاست. او فردی مصلحت گراست و تمایل دارد هرچه زودتر مشکل را به سبک خود مدیریت کند. در شیوه مدیریتی وی جایی برای مذاکره و چانه زنی با معترضین تعریف نشده است.
وی اخیرا از عملکرد خشن و نامتعارف پلیس دفاع کرده و بدون توجه به انتقاداتی که متوجه رفتار غیرقانونی پلیس در برخورد با معترضین است، گفته: «برخورد کوبنده پلیس بازدارندگی ایجاد می کند تا جرائم دیگری در آینده اتفاق نیفتد.»
بلومبرگ خود نیز پیش از این هیچگاه در راهپیمایی های دفاع از حقوق مدنی و محکومیت جنگ ویتنام شرکت نداشته است. اعتراضات مردمی برای او معنایی ندارد و هر دستوری که از سوی وی صادر می شود باید بی هیچ کم و کاستی اجرا شود.
اما به نظر می رسد که جنبش وال استریت سرسخت تر از آن است که بلومبرگ بتواند با ایجاد جو پلیسی و اعمال خشونت مضاعف آن را متوقف سازد. در این بین تنها امید شهردار یهودی نیویورک فرا رسیدن فصل زمستان است تا بلکه سرمای هوا بتواند معترضین را متقاعد به پایان دادن اعتراضات سازد.