يكي از طراحان كودتاي مخملي در سازمان سيا به جاي اعتراف به شكست طراحي هاي اين سازمان عليه جمهوري اسلامي ايران ادعا كرد كه اپوزيسيون تفكر و عملي استراتژيك نداشته است.

اظهارات جين شارپ در حالي است كه گروهك هاي ضد انقلاب و دست اندركاران فتنه سبز با اطاعت كامل صرفاً راهبرد ديكته شده از سوي سرويس هاي جاسوسي سيا و ام آي6 و تئوريسين هايي چون شارپ، جرج سوروس، ريچارد روروتي، جان كين، مايكل لدين و... را در پيش گرفته بودند.
شارپ در مصاحبه با تلويزيون دولتي انگليس هر چند ادعا كرد با سازمان سيا همكاري ندارد اما گفت: در ايران به نظر مي رسيد كه جنبش سبز و مخالفان خيلي چيزها را بلد بودند اما نشانه اي از اينكه مبارزه بدون خشونت را عميقاً فهميده باشند به چشم نمي خورد. شايد آنها به اندازه كافي برنامه ريزي نكرده بودند.
جین شارپ که بارها در این مصاحبه موسوی را متهم به نفهمیدن فرمولهای سیا برای سرنگونی انقلاب اسلامی کرد همچنين گفته است: اگر مخالفان در ايران مبارزه بدون خشونت را عميقاً مطالعه نكرده اند و حكومت را با دقت بررسي نكرده اند كه بفهمند چرا اينگونه عمل مي كند و اگر نمي دانند كه چطور بايد تفكر و عملي استراتژيك داشته باشند، نتيجه اين مي شود كه اغلب براي يكي دو تا راهپيمايي برنامه ريزي مي كنند و فكر مي كنند سقف حكومت به شكلي معجزه آميز فرو مي ريزد. اينگونه موفق نخواهند شد. ما دانش استراتژيك لازم را در جزوه اي گنجانده ايم كه راهنمايي است جهت برنامه ريزي استراتژيك. مخالفان گاه فكر مي كنند همه چيز را بلدند و به همين خاطر لاجرم شكست مي خورند چون به اندازه كافي آگاه نيستند.
اين اظهارات در حالي است كه عناصر اصلي سازمان اغتشاش و آشوب 88، ماه هاي متمادي با سرويس هاي سيا و موساد و ام آي6 در ارتباط بودند و كارورزي هاي لازم را چه قبل از راه اندازي آشوب و چه بعد از آن سپري كرده اند.
آنها در عرصه ميداني نيز تمام راهبردها و تاكتيك هاي ديكته شده را در پيش گرفتند كه القاي پيشاپيش تقلب در انتخابات، تشكيل كميته صيانت از آرا، متوسل شدن به نمادها و سمبل هاي فريبنده، گردآوري رنگين كماني از مخالفان حول محور نفي، تن ندادن به قانون و تلاش براي انسداد مكانيزم هاي حقوقي حل اختلاف، ايجاد آشوب خياباني، ترور و كشته سازي، و حمله به اركان قانون اساسي از آن جمله است.
نكته جالب، اقدام تبليغاتي BBC- به عنوان بازوي تبليغاتي سرويس جاسوسي MI6 انگليس- در خدمت مستقيم سازمان CIA و ترويج راهكارهاي عملياتي توصيه شده از سوي كساني نظير جين شارپ است. بي بي سي هر چند ادعا كرد شارپ آدم فقيري است كه در محله اي كارگرنشين در بوستون زندگي مي كند! اما در عين حال اذعان كرد كه وي به بسياري از كشورهاي مخالف آمريكا براي راه اندازي تنش و اغتشاش سفر كرده است.
نه بي بي سي و نه شارپ توضيح نداده اند كه اگر حقيقتاً دنبال مردم سالاري هستند چرا در ماجراي آشوب هاي اجتماعي- اقتصادي گسترده چند ماه پيش در كشورهاي اروپايي (انگليس، آلمان، فرانسه و ايتاليا) كه با سركوب شديد معترضان همراه بود، مطلقاً سكوت كردند و نسخه هاي «رهاسازي خويشتن» را براي مردم اروپا ارائه نكردند؟