روز گذشته رئیس‌جمهور در سخنرانی خود به عنوان منتخب ملت مطالب مهم و متنوعی اشاره کرد؛ اما در کمال تعجب بسیاری از رسانه‌هایی که با هزینه بیت المال اداره می‌شوند با بسیج نیروهای خود در روز تعطیل به تولید مصاحبه، ارسال پیامک و حاشیه‌سازی و ایجاد تنش در جامعه پرداختند.

فارس که متعلق به یکی از نهادهای نظامی و امنیتی کشور است تنها در همان ساعات اولیه به تولید چندین مصاحبه پرداخت:
* حجت‌الاسلام سالک در گفت‌وگو با فارس:
«زنده باد بهار» مانند مکتب ایرانی دوام ندارد / شعار باید توحیدی باشد.
* حجت‌الاسلام ابراهیمی در گفت‌وگو با فارس:
طرح شعار انتخاباتی در شأن یوم‌الله 22 بهمن و رئیس‌جمهور نبود.
* کوثری در گفت‌وگو با فارس:
تکرار شعار انتخاباتی نامزد دولت در تریبون عمومی «مهندسی انتخابات» است.
همچنین دیگر رسانه‌های وابسته به این نهاد نظامی امنیتی با پوشش زنجیره‌ای اخبار تولیدی خود به ارسال پیامک‌های انبوهی همچون: احمدی‏نژاد در پایان سخنرانی خود در میدان آزادی، سه بار جمله «زنده باد بهار» (شعار منتسب به جریان انحرافی) را تکرار کرد؛ پرداختند.

حال این پرسش مطرح می‌شود که در واقع چه کسانی به دنبال حاشیه‌سازی هستند؟! گفتنی است صاحبنظران معتقدند عصبانیت رسانه‌های متعلق به نهاد مورد اشاره به علت اعتراض و واکنش رئیس‌جمهور به طرح مهندسی انتخابات در سخنرانی خود بوده است که چندی پیش از سوی یکی از مسئولین نهاد مورد نظر ابراز شده بود.