اخیرا حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور خواستار تغییر شاخص های ارزیابی یکی از فعالیت پژوهشی وزارت اطلاعات شده است.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»، به نقل از جهان، وزارت اطلاعات از دوره‌های گذشته و به صورت دوره‌ای فرم‌هایی را برای ارزیابی نشریات کشور به برخی مراکز و مدیران ارائه می‌داد که بر اساس آن و بر طبق پرسشنامه‌ای علمی، رویکرد فضای رسانه‌ای کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گرفت.

از جمله سوالات و شاخص‌های مطرح در این پرسشنامه سؤالاتی با محوریت دین‌گرایی،‌ اهتمام به حفظ وحدت ملی، رعایت منافع ملی، سیاه‌نمایی، موج آفرین، منابع موثق و ... بود.

اخیرا حسام‌الدين آشنا، مشاور رئیس‌جمهور بعد از اطلاع از این موضوع، مدیرکل مربوطه در وزارت اطلاعات را فراخوانده و گفته‌ است که باید شاخص‌های این ارزیابی را طوری تغییر دهید که دیدگاه‌های رئیس‌جمهور را شامل شود.

وی گفته است که معیار درست و غلط بودن، باید دولت جدید باشد!!

گفته می شود، وزارت اطلاعات با این توضیح که این یک کار صرفا تحقیقی است و سیاسی نیست بر روش خود اصرار کرده‌ است، اما ماجرا به نامه‌نگاری آشنا به رئیس‌جمهور کشیده شده و درخواست شده است تا معیارهای این ارزیابی، مورد تجدید نظر قرار گیرد.