رصد فضای رسانه ای کشور می تواند به تحلیل نوع مواجهه و کنش های سیاسی جریان های مختلف کشور در خصوص انتخابات آتی ریاست جمهوری کمک نماید. در همین خصوص رسانه های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان اصلی ترین جریان های مخالف محمود احمدی نژاد ماموریت رسانه ای ویژه خود را مجددا خبرسازی پیرامون ایشان قرار داده و هر روز تعداد قابل توجهی از تولیدات خود را به حاشیه سازی و تخریب رئیس دولت نهم و دهم اختصاص داده اند.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ با ورود به سال پایانی عمر دولت یازدهم و نزدیک شدن به دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ، فعالیت جریان های سیاسی و گمانه زنی ها درخصوص نامزدهای احتمالی انتخابات ۹۶ نیز شدت یافته است.

تجربه ناکام برجام و تداوم رکود اقتصادی در کنار اوضاع نابه سامان معیشت مردم منجر شده تا گروهی از کارشناسان سیاسی دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری را متفاوت با سایر انتخابات ها بدانند و حتی از دولت یازدهم به عنوان اولین دولت تک دوره ای نام ببرند.
در این بین علیرغم تکذیب خبر حضور رئیس دولت نهم و دهم در انتخابات ۹۶ توسط اطرافیان ایشان، فعالین سیاسی کشور از محمود احمدی نژاد به عنوان مهمترین رقیب احتمالی حسن روحانی در انتخابات آتی یاد می کنند و عدم حضور رقبای جدی دیگر [تا این لحظه] موجب گردیده که کارشناسان و رسانه های اصلاح طلب و اصولگرایان و حامی دولت دیدارها و سخنرانی های اخیر رئیس جمهور سابق را نیز در راستای فعالیت های انتخاباتی ایشان تحلیل نمایند.
رصد فضای رسانه ای کشور می تواند به تحلیل نوع مواجهه و کنش های سیاسی جریان های مختلف کشور در خصوص انتخابات آتی ریاست جمهوری کمک نماید. در همین خصوص رسانه های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان اصلی ترین جریان های مخالف محمود احمدی نژاد ماموریت رسانه ای ویژه خود را مجددا خبرسازی پیرامون ایشان قرار داده و هر روز تعداد قابل توجهی از تولیدات خود را به حاشیه سازی و تخریب رئیس دولت نهم و دهم اختصاص داده اند. خبرهایی که عمدتا با تکذیب دفتر رئیس جمهور سابق روبرو شده است.
روش های مختلفی توسط رسانه های کارگزارانی و اصلاح طلب در جهت تخریب دولت قبل استفاده می شود که به عنوان مثال از مواردی همچون خبرسازی دروغ، سندسازی های غیرواقعی، اتهام زنی و مصاحبه با شخصیت های مخالف دولت قبل برای انحراف یابی از رفتارهای محمود احمدی نژاد می توان نام برد.
برچسب‌زنی و استفاده از واژه جریان انحرافی نیز یکی دیگر از روش های تخریبی رسانه های فوق الذکر می باشد. کلیدواژه ای که هاشمی رفسنجانی برای اولین بار و برای اختلاف افکنی میان نیروهای انقلابی و اصلی نمودن موضوعات فرعی در کابینه محمود احمدی نژاد به کار برد و در ادامه با اشتباهاتی که شخص رئیس جمهور انجام داد به آن دامن زده شد. رسانه های منتسب به رئیس مجمع تشخیص هم با تکیه بر این کلیدواژه و قدم گذاردن در وادی تهمت و تخریب وظیفه محول شده به خود را به خوبی انجام می دهند.
فارغ از بررسی عملکرد دولت های نهم و دهم و همچنین درست و یا نادرست بودن حضور احمدی نژاد بر مسند ریاست جمهوری اما احتمال حضور وی در انتخابات ۹۶ و با وجود اینکه برخی اصلاح طلبان از عدم مقبولیت وی در میان مردم سخن می گویند، چنان ترس و دلهره ای در دل اصلاح طلبان به راه انداخته است که کمتر روزی را مشاهده می کنید که نامی از احمدی نژاد در روزنامه ها و رسانه های اصلاح طلبان نباشد.
به عنوان مثال از ابتدای سال ۹۵ تاکنون خبرگزاری ایلنا ۸۵، سایت انتخاب ۱۸۴ ، روزنامه آفتاب یزد ۳۰ و روزنامه آرمان ۴۰ مورد خبرهای مختلفی از رئیس دولت های نهم و دهم منتشر نموده اند که در بسیاری از اخبار منتشر شده به حاشیه سازی و تخریب محمود احمدی نژاد پرداخته شده است. خط تخریبی رسانه های اصلاح طلب و نزدیک به هاشمی رفسنجانی در خصوص محمود احمدی نژاد همچون سالهای گذشته به کار خود ادامه می دهد. خبر و حاشیه سازی هایی که بیشتر بر اساس خطوط قرمز جریان اصولگرایی تدوین می گردد و اهمیت چندانی برای اصلاح طلبان و جریان کارگزارانی ندارد.
ـ
در ادامه جدول آماری از فراوانی حاشیه سازی ها و اخبار تخریبی برخی از رسانه های اصلاح طلب و نزدیک به هاشمی رفسنجانی در پنج ماهه نخست سال جاری علیه محمود احمدی نژاد تهیه شده است که در ذیل به نظر شما می رسد.(+)