دولت به عنوان دولت چون مجری انتخابات است گزینه ای برای حضور در انتخابات معرفی نمی کند اما حامیان دولت به عنوان یک سلیقه سیاسی کاندیدای خاص خودشان را به وقتش معرفی خواهند کرد.

معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی درباره برگزاری همایش تقدیر از دست اندرکاران ستاد تسهیلات نوروزی در ورزشگاه آزادی با وجود مخالفت مراجع، نهادهای انتظامی و امنیتی و نمایندگان مجلس، گفت: دیدید که تبلیغاتی برای انتخابات انجام نگرفت.

حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی در حاشیه مراسم ترحیم آیت الله رضوانی از فقهای شورای نگهبان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره برگزاری همایش ورزشگاه آزادی با وجود مخالفت مراجع، نهادهای امنیتی و نمایندگان مجلس، اظهار کرد: من کلی می گویم که پس از این هر کاری که دولت بخواهد انجام دهد می گویند تبلیغاتی است. پس باید امور دولت در 3 ماهه آینده کارش تعطیل شود.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که برگزاری چنین همایشی جزو وظایف دولت نیست، افزود: این کار وظیفه دولت بود چرا که هر ساله به صورت محدودتر چنین برنامه ای برگزار می شد اما امسال نسبت به سالهای گذشته گسترده تر برگزار شد و دیدید که تبلیغاتی برای انتخابات انجام نگرفت.

معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی در عین حال تصریح کرد: ممکن بود مثلا پرداخت هزینه این برنامه به دست اندرکاران بهتر باشد نمی خواهم موضوع راتوجیه کنم ولی این را نظر بگیرید که بعد از این دولت هر کاری را که انجام دهد باید از رسانه ها و سیاسیون اجازه بگیرد که مبادا شائبه تبلیغاتی داشته باشد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر که مخالفت مراجع با برگزاری همایش ورزشگاه آزادی از نظر دولت سیاسی است یا نه گفت: چون ماه های آخر کار دولت است درباره هر اقدام دولت به این شکل می توانند نظر بدهند و بگویند انتخاباتی است. البته ما خودمان در مجموعه دولت وقتی صحبت می کنیم همواره در جلوگیری از اقداماتی که شائبه های اینچنینی بوجود می آورد تاکید می کنیم.

میرتاج الدینی ادامه داد: گاهی یک مسئله عادی را دیگران تحلیل می کنند و به آن سمتی که می خواهند می برند با این وجود نباید کاری انجام شود.

معاون رئیس جمهور در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا با وجود عنوان کردن حضور 100 هزار نفر استقبال آنچنانی از برنامه ورزشگاه آزادی صورت نگرفت و شاید حدود 40 هزار نفر بیشتر در آن حضور نیافتند گفت: البته آمار رسمی را باید مراجع رسمی عنوان کنند که چه میزان افراد در این برنامه حضور پیدا کردند.

میرتاج الدینی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا قرار است دولت برای انتخابات ریاست جمهوری گزینه ای معرفی کند یا خیر، اظهار کرد: دولت به عنوان دولت چون مجری انتخابات است گزینه ای برای حضور در انتخابات معرفی نمی کند اما حامیان دولت به عنوان یک سلیقه سیاسی کاندیدای خاص خودشان را به وقتش معرفی خواهند کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود گزینه رئیس جمهور مشایی است، گفت: آقای رئیس جمهور نظرش را جایی اعلام نکرده است که از چه کسی حمایت می کند. اگر شما جایی شنیده اید رئیس جمهور چنین موضوعی را گفته است بگویید.

وی در پاسخ به این سئوال که سلیقه سیاسی حامی دولت چه زمانی کاندیدای خود را معرفی می کند خاطر نشان کرد: هنوز زمان برای معرفی کاندیدای حامی دولت باقی است.