بیانات حکیمانه رهبر انقلاب در دیدار با اعضای دولت کام رسانه دولتی انگلیس را تلخ کرد.

وبسایت بی بی سی در تحلیلی به قلم یکی از افراطیون فراری نوشت: حذف احمدی نژاد شاید مهم ترین مطالبه مورد اجماع اصلاح طلبان و اصولگرایان غیرافراطی [!؟] باشد اما علی رغم این نظر کارشناسانه و برتر رهبر جمهوری اسلامی با وجود نامه چند مقام سابق این است که دولت باید ادامه فعالیت دهد.

هیئت دولت احمدی نژاد در ۲ شهریور ۹۱ به دیدار رهبری رفت. نکته مهمی در این دیدار بیان شد که توجه چندانی بدان مبذول نشد. وزرای احمدی نژاد گزارش دادند که در همان روز بر روی وبسایت آیت الله خامنه ای قرار گرفت. رهبری به خاطر گزارش آن «حقایق» و «کتاب پرحجم خدمات دولت» از آنها تشکر کرد.

بی بی سی می افزاید: اما نکته مهمی نادیده گرفته شد. [آیت الله] خامنه ای می گوید، وزرا در این دیدار درباره موضوع «تمرکز تصمیم گیری های اقتصادی» و «کلان کشور» با توجه به «فشارهایی که دشمن می خواهد بر مردم وارد کند» صحبت کرده اند و می افزاید که این موضوع قبلاً با وی مطرح شده- اشاره به نامه وزرا- است. او این کار را «لازم» به شمار آورده و می گوید «کاملاً» آن را قبول دارد، «منتها توجه کنید که این تمرکز در تصمیم گیری، معنایش تمرکز تصمیم گیری در دولت است؛ یعنی همه افرادی که در بخش های مختلف دولت با آقای رئیس جمهور همکاری می کنند، باید مسئولیت مشترک احساس کنند- یعنی هماهنگی کنند- در دولت، همه با هم تصمیم بگیرند».

تحلیلگر بی بی سی نوشت: آن طرح- هر چه که بود- دود شد و به هوا رفت. آیت الله خامنه ای در همین دیدار خشنودی خود را از پایبندی دولت نهم و دهم به گفتمان و ارزش های انقلاب ابراز داشته و می گوید که ساده زیستی، استکبارستیزی و افتخار به انقلابیگری در دولت «کاملاً برجسته» شده است.

بی بی سی تصریح کرد: دو روز بعد از این سخنان، منوچهر متکی ضمن تأیید ارسال نامه گفت که آنها درخواستی برای ستاد فراقوه ای یا خلع ید از رئیس جمهور مطرح نکرده اند، بلکه «مطابق منویات مقام معظم رهبری، حمایت از ارکان نظام و دولت تکلیفی شرعی است». تمام شد و رفت. فرمان آیت الله خامنه ای این است؛ دولت ارزشی، پرکار، ساده زیست، انقلابی، استکبارستیز احمدی نژاد تا پایان دوره قانونی بر سر کار خواهد بود.

یادآور می شود رسانه های بیگانه و رسانه های وابسته به شبکه عنکبوت به بهانه نامه مورد اشاره جنجال گسترده ای را در راستای القای بی ثباتی به راه انداخته بودند.