روز گذشته همایش انتخاباتی دکتر قالیباف عضو ائتلاف پیشرفت در ورزشگاه شهید حیدریان قم با سخنرانی انتخاباتی ایشان برگزار گردید. در همین خصوص تعداد قابل توجهی از اتوبوس های ناوگان حمل و نقل شهر کرج و تهران! در خیابان های اطراف ورزشگاه شهید حیدریان قم جهت جایجایی جمعی از حاضرین در این همایش توقف نموده بودند.

روز گذشته همایش انتخاباتی دکتر قالیباف عضو ائتلاف پیشرفت در ورزشگاه شهید حیدریان قم با سخنرانی انتخاباتی ایشان برگزار گردید.

در همین خصوص تعداد قابل توجهی از اتوبوس های ناوگان حمل و نقل شهر کرج و تهران! در خیابان های اطراف ورزشگاه شهید حیدریان قم جهت جایجایی جمعی از حاضرین در این همایش توقف نموده بودند.

تعداد اتوبوس های ناوگان حمل و نقل عمومی کرج و تهران و توقف آنها تا پایان همایش انتخاباتی دکتر قالیباف در خیابان های اطراف ورزشگاه شهید حیدریان قم به حدی بود که موجب به وجود آمدن ترافیک سنگین در مسیر تقاطع بلوار امین و 45 متری صدوق گردید.

خبرنگار پایگاه 598 تصاویری از جابجایی جمعی از حاضرین در همایش انتخاباتی دکتر قالیباف در قم توسط اتوبوس های ناوگان حمل و نقل عمومی کرج و تهران را تهیه نموده است که بدون هیچ گونه پیش داوری تقدیم حضور مخاطبین می گردد.

 

دانلود لینک مستقیم فیلم 1 با حجم 8.5 مگابایت

دانلود لینک مستقیم فیلم 2 با حجم 4.5 مگابایت