برخی اخبار از حضور عصر دیروز محمد رضا شجریان خواننده در شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی و دیدار با خبرنگاران این شبکه حکایت می کند.

بی بی سی در یک ماه اخیر با پخش مستند دروغین درباره مقام معظم رهبری به شدت در محافل خبری خبر ساز شده است. ماجرای روابط نامشروع (پ ق) و (ص ص) از مدیران و مجریان این شبکه فارسی زبان وزارت امور خارجه انگلیس و نیز بهایی شدن (ف ق) مجری زن این شبکه توسط مدیران بهایی این شبکه به شدت مورد توجه رسانه های خبری داخلی قرار گرفت. همچنین در یک ماه گذشته چند مستند ساز ایرانی داخل کشور به اتهام همکاری با بی بی سی بازداشت شده اند.

حضور محمد رضا شجریان در بی بی سی فارسی و دیدار با عوامل این رسانه دولت انگلیس آن هم در شرایط فعلی نکته ای است که باید به آن توجه کرد. شجریان همچنین پس از گفت و گوهای خصوصی و سخن گفتن درباره برخی مسائل روز ایران، با تک تک اعضای تحریریه بی بی سی فارسی عکس یادگاری گرفت.