رئيس جمهور در حالي در انتخابات رياست جمهوري دهم ثبت‌نام كرد كه بيش از 250 خبرنگار داخلي و خارجي براي پوشش ثبت نام احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري در ستاد انتخابات حاضر شدند.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس محمود احمدي نژاد رئيس جمهور كشورمان در حال در انتخابات رياست جمهوري دهم ثبت نام كرد كه بيش از 250 خبرنگار و تصوير‌بردار از ساعاتي قبل در ستاد انتخاباتي كشور براي پوشش ثبت‌نام رئيس جمهور و همچنين نشست خبري وي در ستاد انتخابات حضور يافته بودند.

احمدي نژاد دقايقي پيش در سالن 600 نفره وزارت كشور حاضر شد تا ضمن ثبت نام به سوالات خبرنگاران داخلي و خارجي پاسخ دهد.

اخبار تكميلي متعاقبا ارسال مي‌گردد.