شدت گرفتن فعالیت فتنه گران طی روزهای اخیر از پیام هایی حکایت دارد که منشاء آن از سوی حلقه واسط رژیم صهیونیستی با فتنه گران می باشد.

به گزارش«جوان آنلاین»،فتنه گران که پس از حوادث سال 88 تحرکات جذر و مدی را تجربه کرده اند،اینک پس ازتحولات منطقه ای که بی گمان منافع غرب بویژه اسرائیل را به خطر انداخته ،فعال تر شده و حلقه واسط آنان برای هدایت مستقیم تر سران فتنه داخلی ضمن تشدید فعالیتهای خودبه انتقال پیام ها مشغول است.
این حلقه واسط که «اردشیر امیر ارجمندی» نام دارد یکی از مشاوران برجسته میرحسین موسوی است که نقش تنظیم بیانیه های وی را برعهده داشته و اینک با سفر به خارج از کشور بطور مستقیم با سیستم های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی ارتباط هدفمند تر برقرار کرده و نقطه نظرات داخلی و خارجی را به یکدیگر منتقل می سازد.
اردشیر امیر ارجمند کیست؟
اردشیر امیر ارجمندی مسئول حقوقی ستاد موسوی در سال 88 بود که به اروپا نزد برادرش منصور امیرارجمندی گریخته است.
وی پیش از این به یک سرویس اروپایی وصل بوده که با توجه به وسایل جاسوسی کشف شده از وی این اطلاعات را به خارج کشور منتقل می‌کرده است .
امیر ارجمندی مدتی در استراسبورگ فرانسه و بعد پاریس مستقر شد. مادر و برادر این شخص از اعضا و سمپات‌های منافقین بوده و خود وی نیز اخیرا به دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی وصل شده است.