کاخ سفيد براي حمايت از راهپيمايي غير قانوني 25 بهمن در توئيتر صفحه اختصاصي باز کرد.

حمايت از راه پيمايي غيرقانوني و خارج از عرف 25 بهمن از سوي کاخ سفيد و با ابزارهايي نظير توئيتر در حالي رخ مي دهد که بسياري از گروهک هاي تروريستي نظير منافقين و رژيم اسرائيل نيز از برگزاري اين راهپيمايي حمايت کرده اند.چند روز پيش نيز سخنگوي کاخ سفيد در دخالتي آشکار در امور داخلي ايران خواستار دادن مجوز به اغتشاشگران شده بود!
کاخ سفيد قبل از اين نيز حمايت هاي گسترده مادي و معنوي را از فتنه گران و اغتشاشگران داخل ايران داشته است. اين حمايت ها گرچه هر بار با رسوايي مواجه شده است اما کاخ سفيد دست بردار نيست و از هر تحرکي که در راستاي براندازي نظام جمهوري اسلامي باشد، حمايت شديد خود را از هر طريقي ابراز مي کند. چنانکه از منابع موثق شنيده شده که دسته اي از شعارها براي تجمعات احتمالي در روز 25 بهمن به طور مستقيم از کاخ سفيد تنظيم شده و با واسطه فتنه گراني در خارج از کشور به دست سرکردگان تجمعات غيرقانوني در داخل کشور رسيده تا هرگونه حرکت و فريادي به طور هماهنگ و يکسان در راستاي اهداف و منافع آمريکا نشان داده شود.
بنابر اين گزارش حمايت کاخ سفيد از راهپيمايي فتنه گران در 25 بهمن در حالي است که سران فتنه ادعا کرده اند اين تظاهرات باي حمايت از انقلاب مصر و تونس شکل خواهد گرفت.
ناگفته نماند که حسني مبارک به عنوان مهره آمريکا و اسرائيل در مصر تلقي مي شد و اکنون که وي يک فراري محسوب مي شود، کاخ سفيد سياست تازه اي را در قبال وي اتخاذ کرده است؛ سياستي که البته بيش از هر چيز تناقض ادعاهاي سران فتنه را نشان مي دهد.