هاشمی یک سرمایه است و بدون تردید از جمله افرادی است که به حقوق و حرمت مردم ایمان دارد و از آن دفاع می‌کند و نیز خواستار عدالت در جامعه است و نیز آمدن ایشان یقیناً دیدگاه بین‌المللی را نسبت به ایران تعدیل می‌کند و همین باعث گشایش یا کم شدن تنگناها می‌شود و نیز ایشان طرفدار فضای باز برای همه جریان‌ها و مدافع تشکل‌ها و بخش خصوصی است!!!

سید محمد خاتمی با تاکید بر عزم راسخ خود نسبت به عدم کاندیداتوری در انتخابات، اعلام کرد: خوشحال شدم وقتی آقای هاشمی گفتند که حاضرند بیایند. سید‌محمد خاتمی، رئیس بنیاد باران در دیدار تعدادی از روزنامه‌نگاران تصریح کرد:خوشحال شدم وقتی جناب آقای هاشمی گفتند که حاضرند بیایند. وی در ادامه به بیان نکاتی که به گفته خود لازم می‌دانسته، پرداخت و گفت:جناب آقای هاشمی از ارکان انقلاب و نظام هستند و نقش ممتازی قبل و بعد از انقلاب و در شکل‌گیری و استحکام نظام جمهوری اسلامی داشته‌اند و هزینه سنگینی نیز پرداخته‌اند. خاتمی گفت: هاشمی یک سرمایه است و بدون تردید از جمله افرادی است که به حقوق و حرمت مردم ایمان دارد و از آن دفاع می‌کند و نیز خواستار عدالت در جامعه است و نیز آمدن ایشان یقیناً دیدگاه بین‌المللی را نسبت به ایران تعدیل می‌کند و همین باعث گشایش یا کم شدن تنگناها می‌شود و نیز ایشان طرفدار فضای باز برای همه جریان‌ها و مدافع تشکل‌ها و بخش خصوصی است.