چندی پیش از خروج خاتمی برای سفر به فرانسه جلوگیری شده است.

شنیده شده که خاتمی قصد داشته است به فرانسه برود. به گزارش ندای انقلاب پسر وی به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده و در حال حاضر در فرانسه در حال خواندن درس می باشد.
گفتنی است یکی از دختر های وی در امریکا و دیگری در انگلستان در حال تحصیل می باشند. گفته می شود برخی دستگاهها  مجوز خروج خاتمی از کشور را صادر نکرده اند. البته هنوز مشخص نیست که خاتمی به صورت رسمی ممنوع الخروج شده است یا موقتا بنابر برخی دلایل از خروج وی جلوگیری شده است.