چرا باید کسانی چون جناب مهندس موسوی و جناب آقای کروبی و همسرانشان دچار حصر و محدودیت شوند و بی محابا به انواع تهمت ها متهم شوند... بسیاری از صاحب نظران مسائل سیاسی - امنیتی بر این باورند مهره اصلی کودتای مخملی سال گذشته نه موسوی و نه کروبی، بلکه خاتمی بوده است.

محمد خاتمی با اظهار عصبانیت از حصر خانگی موسوی و کروبی گفت: چرا باید کسانی چون جناب مهندس موسوی و جناب آقای کروبی و همسرانشان که سابقه درخشان در انقلاب و جمهوری اسلامی دارند و در دلبستگی شان به اصل انقلاب و نظام تردیدی نیست دچار حصر و محدودیت شوند و بی محابا به انواع تهمت ها متهم شوند.

وبسات رسمی این همدست جرج سروس صهیونیست به نقل از وی افزود:

خاتمی در دیدار با جمعی از اساتید ضدانقلاب دانشگاه ها با تاکید بر این که حصر خانگی موسوی و کروبی موجب رادیکالتر و بحرانی تر شدن فضای جامعه ایران می شود ، گفت: "با کمال تأسف چنین اقدام هایی سبب می شود که زمینه ای فراهم آید تا کسانی که نه نظام را قبول دارند و نه خیر ایران و ایرانی را می خواهند میدان داری و احیاناً از احساسات پاک مردم بخصوص جوانان سوء استفاده کنند."

این اعلام همدستی آشکار خاتمی با ایادی اسرائیل در ایران در حالی صورت گرفته که عده ای ساده لوح در داخل ایران اخیرا تلاش کرند شخصیتی معترض نسبت به تندروی های موسوی و کروبی از خاتمی بسازند.

به گزارش صراط نیوز شریک سیاسی راسموسن صهیونیست در بخش دیگری از سخنان خود با فرافکنی درباره هویت خائنانه سران فتنه 88 و لاپوشانی همدستی آشکار خودش و دیگر فتنه گران با دستورات سرویسهای جاسوسی آمریکا و اسرائیل خاطرنشان کرد: "وقتی بنا باشد همه مسؤولان طراز اول که مورد تأیید امام، مردم و رهبری بوده اند انسانهای فاسد، منحرف و ضد انقلاب معرفی شوند آیا مردم جهان حق ندارند این شبهه را پیدا کنند که پس حاصل انقلاب، فساد و انحراف بوده است؟

خاتمی همچنین پا را از این هم فراتر نهاد و خواستار آزادی جنایتکارانی شد که به جرم قتل و غارت مردم بیگناه در جریان فتنه سال گذشته زندانی شده بودند. وی عمال سازمانهای جاسوسی موساد و سیا را انسانهایی صادق مومن خطاب کرد!

بسیاری از صاحب نظران مسائل سیاسی - امنیتی بر این باورند مهره اصلی کودتای مخملی سال گذشته نه موسوی و نه کروبی، بلکه خاتمی بوده است.

گفتنی است هم اکنون قصور دستگاه قضایی در برخورد قاطع با این فتنه گر خائن باعث به وجود آمدن موج اعتراضات میلیونها ایرانی ای شده که از 9 دی 88 تاکنون شعار مرگ بر موسوی و کروبی و خاتمی را سرداده اند. بسیاری براین باورند که کوتاهی دستگاه قضایی باعث زبان درآوردن این همدست جانیان سال گذشته شده است.