شبکه دولتی "بی بی سی فارسی" با نزدیک شدن به انتخابات به فراخور فضا، بر حجم برنامه های سیاسی و انتخاباتی خودش افزوده است.

 

حجم غالب برنامه های انتخاباتی این شبکه حول "خاتمی و اصلاح طلبان" دور می زند. به همین دلیل و همچنین نوع نگاه بی بی سی به موضوعات، به راحتی می توان این رسانه را رسانه ی اصلاح طلبان دانست که به دنبال حضور اصلاح طلبان با کاندیداتوری خاتمی در انتخابات می باشد (که در گزارشی مفصل خواهیم پرداخت).

 

"مهدی پرپنچی" از تهیه کنندگان بی بی سی فارسی در برنامه "دیدبان" با اشاره به دعوت گروه های اصلاح طلب از "سیدمحمد خاتمی" می گوید: «بحثی درمورد تردیدهای آقای خاتمی هست؛ امروز که داریم صحبت می کنیم برای ما مسجل است که ایشان نمی خواهند وارد بشوند.»

 

وی اضافه کرد: «کسی که 8 سال رئیس جمهور بوده است چرا نمی خواهد بیاید؟ تردیدهایی که دارد چیست؟ استدلال کسانی که از او دعوت می کند چیست؟ چرا خاتمی این استدلال ها را تا الآن نپذیرفته است؟»

 

"پناه فرهاد بهمن" گزارشگر بی بی سی که گزارش او با عنوان "قمار حضور خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری" موضوع برنامه دیدبان شد تلویحا جواب پرپنچی را می دهد. وی به مواضع طرفداران حضور خاتمی در انتخابات اشاره می کند که حضور او را "یک ریسک" می دانند. البته پس از این اشاره به نظر می رسد قسمتی از صحبت های او حذف می شود و پس از قسمت حذف شده، او ادامه می دهد: «به گفته خود اصلاح طلبان این یک احتمال خیلی پایین هست و به همین دلیل این را تبدیل به یک قمار می کند.»

 

با توجه به گزارش "قمار حضور خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری" می توان حدس زد قسمتی که بی بی سی از صحبت های گزارشگر خود حذف کرده چیست. به نظر می رسد منظور او از "این یک احتمال خیلی پایین هست" پیروزی اصلاح طلبان باشد. چرا که اگر توقع "پیروزی اصلاح طلبان" وجود داشته باشد دیگر حضور در انتخابات ریسک نیست تا به دنبال آن قماری صورت بگیرد.

 

در این گزارش آمده است: «ورود خاتمی در چنین شرایطی که هیچ کدام از آن خواسته ها [شروط سابق اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات] برآورده نشده، انتخابات را برای اصلاح طلبان به یک قمار شبیه می کند؛ قماری که یک سویش باخت حیثیتی و بی آبرویی در مقابل مردم و سوی دیگرش بازگشت به قدرت است.»