معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بیانیه ای اعلام کرد: خبرنگار دائم شبکه رادیو و تلویزیون بی.بی.سی از کشور اخراج شد.

 

 

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی بیانیه ای اعلام کرد: با توجه به عملکرد سرویس جهانی BBC در تحریف و قلب اخبار مربوط به جمهوری اسلامی ایران به خصوص اخبار انتخابات و حمایت و تحریک غیرمستقیم آشوبگران برای ادامه تخریب اموال عمومی و خصوص طی روزهای گذشته، همچنین تلاش جهت تاثیرگذاری غلط بر افکار عمومی با استفاده از شگردهای رسانه ای و جنگ روانی و ارسال اخبار جعلی و خلاف واقع و استفاده غیرقانونی از برخی افراد داخلی در راستای اهداف خود، خبرنگار دائم این شبکه از کشور اخراج شد.

 

در این بیانیه همچنین آمده است: معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با احضار "جان لاین"، خبرنگار دائم بی.بی.سی در تهران مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به عملکرد مزورانه بخش فارسی بی.بی.سی را که مصداق دخالت آشکار در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران است، به وی ابلاغ و خاطرنشان کرد: چنانچه شبکه های مختلف موسسه رادیو و تلویزیونی انگلیس با پخش اخبار جعلی و دروغین درباره ایران، دخالت در امور داخلی کشورمان را ادامه دهند و یا منشور اخلاق بین المللی خبرنگاری را نادیده گیرند، اقدامات جدی تری به عمل خواهد آمد.