همسر، دختر و داماد عبدالکریم سروش از ایران به مقصد انگلیس خارج شدند.ین افراد که از ایران خارج و به ترکیه رفته و از انجا برای انجام امورات ورود به انگلیس اقدام کرده اند، با بی اعتنایی مسئولین انگلیسی و سفارت آن ها در ترکیه روبرو شده اند چرا که دیگر عبدالکریم سروش برای آن ها مهره ای سوخته بوده و سرویس دادن به وی و خانواده اش تاثیری در تحقق اهداف انگلیس ندارد.

بنابر گزارش واصله، خانواده سروش برای اینکه کسی از ماجرای خروج آن ها از ایران و درخواست ورودشان به انگلیس متوجه نشود، به سفارت انگلیس در تهران مراجعه نکرده و در کمال سکوت و مخفیانه دست به دامن سفارت این کشور در ترکیه شده اند که این درخواست آن ها علی رغم خوش خدمتی های سروش و همفکرانش به مخالفان نظام ایران با بی اعتنایی محض مواجه شده و مسئولین انگلیسی به آن ها اعلام کرده اند که باید چند ماهی منتظر صدور ویزا برای سفر ان ها به انگلیس باشند.

این بی اعتنایی اربابان انگلیسی نشان از آن دارد که عبدالکریم سروش علی رغم تمام اظهارات و نشر افکار التقاطی جدید اش که صرفا برای خوش خدمتی صورت پذیرفت دیگر تاریخ مصرف وی به پایان رسیده و وجود سروش دیگر هیچ تاثیری برای رسیدن انگلیس و متحدانش به اهدافشان ندارد.

گفتنی است، عبدالکریم سروش از مدتی پیش که مقیم خارج شده است پرده از ماهیت افکار التقاطی اش که ریشه در مخالفت با اسلام دارد برداشت و اظهارات هتاکانه و موهنی علیه دین اسلام، قرآن و مراجع مطرح کرد که با پاسخ محکم مراجع و عالمان دینی ایران مواجه شد.