يكي از نزديكان خانواده هاشمي رفسنجاني از سفر مهدي هاشمي به لندن خبر داد.

 

وي در گفتگویی در این باره تاكيد كرد: اين سفر هيچ ارتباطي به شايعات مطرح شده درباره احتمال دستگيري مهدي هاشمي به اتهام طراحي و عملياتي كردن اغتشاش هاي پس از انتخابات ندارد.

در چهارمين جلسه رسيدگي به پرونده آشوب هاي پس از انتخابات، مسعود باستاني از روزنامه نگاران فعال دوم خردادي با اشاره به محورهايي كه از سوي مهدي هاشمي رفسنجاني به مديريت سايت جمهوريت داده شده بود، گفت: حمله به عملكرد 4 ساله دولت و تضعيف نهادهاي قانوني كشور(سپاه ،بسيج، شوراي نگهبان و...) و القاي تقلب و التهاب‌آفريني در انتخابات جزو محورهايي بود كه در دستور كار داشتيم.

 

همچنين حمزه كرمي مدير سايت جمهوريت اعلام كرد مهدي هاشمي در انتخابات پولشويي، سند سازي و از بيت المال هزينه مي كرد.

 

گفتنی است که در ایام اغتشاشات پس از انتخابات نیز مهدی و فائزه هاشمی ممنوع الخروج شده بودند که با دخالت دادستان وقت کل کشور ممنوعیت خروج آنها مرتفع شده بود.