از نظر من اتفاقی که برای ایران خواهد افتاد این است که این کشور ناچار خواهد بود در استخراج نفت، با برخی شرکت های بزرگ غیر ایرانی شریک گردد/ کاهش قیمت نفت تاثیر به شدت منفی بر اقتصاد ایران و استراتژی های مربوط به انرژی این کشور خواهد داشت/ رئیس جمهور روحانی با این وعده بر سر قدرت آمد که با رفع تحریم‌ها، وضعیت معیشتی مردم عادی را بهبود بخشد

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ پایگاه اقتصادی ورلدبولتن کارشناسان انرژی معتقدند سقوط آزاد قیمت نفت خام، آرزوهای ایران برای افزایش درآمدهای نفتی خود با بهره گیری از ساخت و استفاده ی فناوری های نوین حوزه ی سوخت را بر باد خواهد داد. آقای جاستین دارگین، کارشناس مسائل نفتی غرب آسیا از دانشگاه آکسفورد در این زمینه می گوید: ”کاهش قیمت نفت تاثیر به شدت منفی بر اقتصاد ایران و استراتژی های مربوط به انرژی این کشور خواهد داشت." دارگین معتقد است تاثیر منفی کاهش اخیر قیمت سوخت حتی از تاثیر مخرب تحریم های چند سال گذشته نیز بیشتر خواهد بود.

وی با اشاره به ارتباط اقتصاد ایران با نفت و همچنین مسائل هسته ای اظهار داشت: ”آقای روحانی با این وعده بر سر قدرت آمد که با رفع تحریم ها، وضعیت معیشتی مردم عادی را بهبود بخشد. اما افت بین المللی قیمت نفت چنان پیامدهای وسیعی بر اقتصاد کلان ایران دارد که دست ایران در مذاکرات را خالی خواهد کرد و احتمال رفع تحریم ها را نیز تضعیف خاهد نمود."

وی چگونگی این مسئله را اینگونه تشریح می کند: ”قیمت ها دارند بسیار پایین تر از قیمت سر به سر نفت ایران می رسند (یعنی قیمتی که شاید ضرری برای ایران نداشته باشد اما سودی هم نخواهد داشت)، و ایران دیگر نمی تواند بر مبنای نفت 100 دلاری اقتصاد خود را حفظ کند بنابراین مجبور خواهد شد برای فروش داخلی نفت خود هزینه ی بیشتری بپردازد که باعث خشم طبقه ی متوسط خواهد شد. این طبقه همانی است که همواره بیشترین فشار تحریم ها و سوء مدیریت اقتصادی بر گرده ی آنان تحمیل شده است."

ایران اخیرا سعی کرده بود با تنوع دادن به محصولات نفتی خود با استفاده از فناوری های نوین در پایانه های نفتی، مشتریان خود را گسترش دهد. آقای موسوی، مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران در اوایل اکتبر از یک فناوری جدیدی برای اولین بار خبر داد که نفت سبک و سنگین را مخلوط می کند.

اما کاهش شدید قیمت نفت به احتمال زیاد بر این مسئله و تحقیقات ایران در حوزه ی تکنولوژی های جدید نفتی تاثیر خواهد گذاشت. دارگین می گوید: ”از نظر من اتفاقی که برای ایران خواهد افتاد این است که این کشور ناچار خواهد بود در استخراج نفت، با برخی شرکت های بزرگ آسیایی غیر ایرانی شریک گردد."
سقوط قیمت نفت خام برنت، با توجه به عرضه ی مازاد، به احتمال زیاد و به علت اینکه هیچ علامتی از عربستان سعودی مبنی بر قطع تولید مشاهده نشده است، باز هم کاهش شدیدتری خواهد داشت.

دارگین با سیاسی خواندن مسئله می گوید: ”عربستان تولید را به این دلیل افزایش داد تا کشورهایی مانند ایران را بنا به دلایل سیاسی تنبیه نماید. این افزایش تولید طبیعتا باعث کاهش قیمت شده است."

از نظر وی، قیمت گاز نیز با تاثیرپذیری از نفت، در شش ماه آینده در سطح جهان به سرنوشت نفت دچار خواهد شد و این یک چالش عمیق پیش روی ایران است.

http://www.worldbulletin.net/news/146451/low-oil-prices-to-effect-iran-more-than-sanctions