در روزهاي اخير عوامل جريان آشوب و اغتشاشگران وابسته به جريان فتنه در اقدامي مرموز براي ترساندن و دلسرد كردن عوامل نيروي انتظامي اقدام به ارسال بسته اي پستي حاوي مطالبي تهديد آميز به برخي مراكز انتظامي و كلانتري هاي استان تهران نموده اند .

به گزارش صراط در اين بسته ها مطالب و تصاويري از روزنامه هاي سالهاي اول پيروزي انقلاب قرار داده شده كه در آنها اخباري از اعدام مامورين شهرباني كلانتري و گارد شاهنشاهي چاپ شده است .

در حاشيه نامه هاي مذكور آمده است : "اوايل انقلاب اينها هم فكر مي كردند مامور هستند و معذور ، در مقابل ملت ايستادند ولي بعد اعدام شدند ".

گفتني است در هفته گذشته يكي از اساتيد برجسته دانشگاه تهران و دادستان خوي توسط عوامل تروريستي به شهادت رسيدند . مسئوليت ترور استاد عليمحمدي را انجمن پادشاهي و مسئوليت ترور دادستان خوي را گروهك منافين پژاك به عهده گرفتند . لازم به ذكر است هر دو گروه وابسته به منافقين در انتخابات رياست جمهوري از حاميان مير حسين موسوي بودند .