توافقی که از نظر رئیس جمهور ما سر فرود آوردن شرق و غرب در مقابل ایران است، از نظر غرب موضع ایران از سر ترس از تحریم هاست. که در غیر این صورت دلیلی نداشت چماق تهدید تحریم ها کماکان بالای سر ایران نگه داشته شود.

سخنگوی کاخ سفید با کم اهمیت جلوه دادن سخنان روحانی اظهار داشت: ”ما انتظار این گونه سخنان را در مقابل مخاطبان داخلی خود از وی داشتیم! چیزهایی که آنها می گویند مهم نیست، مهم این است که چگونه عمل می کنند!“.

فهم یکسان دو طرف یک معامله از مفاد آن، بدیهی ترین موضوعی است که اثربخشی یک قرارداد و پایبندی طرفین به آن را تضمین می کند. اما درحالی که هنوز دو طرف معامله ژنو (ایران و گروه ۱+۵) به تفسیر مشترکی از توافقنامه نرسیده اند، قرار اجرایی شدن آن اعلام شد.

بازتاب این موضوع در رسانه های امریکایی، پیام های جالب توجهی برای مسئولین ایران دارد. رسانه های ایالات متحده که واضح ترین نمود سیاست های کاخ سفید را ارائه می دهند، پس از قرار اجرای توافق ژنو از تاریخ 20 ژانویه بی پروا شده و بدون واهمه از بازخورد مطالبشان در ایران و تاثیر آن بر توافق فی مابین، براحتی به توهین علیه ایران می پردازند.

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مطلبی با تیتری توهین آمیز با مضمون ”یک قدم به سوی سلامت عقل [هسته ای] ایران" می نویسد: ”اگر همه چیز خوب پیش برود، عملیات متوقف کردن و به عقب بردن برنامه هسته ای ایران از روز دوشنبه آغاز خواهد شد."

نیویورک تایمز در مطلب خود با اشاره به اینکه ایران بند مربوط به بازرسی های آژانس را پذیرفته است نوشت: ”این بازرسی ها که در نوع خود بی سابقه هستند در برخی موارد به صورت روزانه نیز انجام خواهند شد... ابتدا ایران باید عمل وظایف خود را که در متن توافقنامه گنجانده شده اند آغاز کند تا بعد از آن، غرب نیز به تعهدات خود عمل نماید.

اما فلج کننده ترین تحریم ها تا زمانی که دو طرف به توافقی دائمی برسند باقی خواهند ماند! و اگر ایران تقلب کند نه تنها تخفیف تحریم ها متوقف خواهد شد بلکه تحریم های به مراتب سنگین تر اعمال خواهند گردید!"

این در حالی است که دکتر روحانی در سخنان اخیر خود در خوزستان در رابطه با موفقیت!! ژنو اظهار داشت: ” توافق ژنو سر فرود آوردن شرق و غرب در برابر ایران است!"

اینجاست که تفسیر متفاوت از توافق ژنو خطرات خود را نشان می دهد. سخن گفتن غرب از موضع بالاتر، خط و نشان کشیدن برای ایران، دور خواندن ایران از سلامت عقلی و ... همه و همه ریشه در تفاوت درک دو طرف از متن معاهده دارد.

توافقی که از نظر رئیس جمهور ما سر فرود آوردن شرق و غرب در مقابل ایران است، از نظر غرب موضع ایران از سر ترس از تحریم هاست. که در غیر این صورت دلیلی نداشت چماق تهدید تحریم ها کماکان بالای سر ایران نگه داشته شود و نمایش خیمه شب بازی کنگره و کاخ سفید درباره دور جدید تحریم ها ادامه پیدا کند.

اما فاکس نیوز با تیتر کردن جمله ی مذکور، می نویسد: ”روحانی در حالی توافق ژنو را تسلیم غرب در برابر ایران می داند که باید ذخایر اورانیوم غنی شده خود را از بین ببرد، سطح غنی سازی را تنزل دهد، و درهای سایت های هسته ای خود را به روی بازرسان سازمان انرژی اتمی باز کند تا در عوض آن، ایالات متحده در تحریم هایی که علیه ایران اعمال کرده تخفیف ایجاد کند!"

جی کارنی سخنگوی کاخ سفید با کم اهمیت جلوه دادن سخنان روحانی اظهار داشت: ”ما انتظار این گونه سخنان را در مقابل مخاطبان داخلی خود از وی داشتیم! چیزهایی که آنها می گویند مهم نیست، مهم این است که چگونه عمل می کنند!"

آیا نباید انتظار داشت رئیس جمهور و تیم هسته ای دولت وی، از حیثیت ملی و بین المللی مردم خود دفاع کرده و پاسخ عملی شایسته ای به اینگونه افاضات امریکایی ها بدهند؟