بسیار جای سوال و تامل است که یک مرکز بعنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در خاک کشوری بیگانه چطور می تواند با انجام اینگونه اعمال قبح شکن و دعوت از یک رقاصه و خواننده زن به مکانی که بعنوان خاک جمهوری اسلامی ایران به حساب می آید به ارزش های انقلاب و نظام بی تفاوت باشد و یا خیانت کند.

آلبا کلرد رقاصه و خواننده زن مصری، با قرار دادن عکس هایی در یکی از شبکه های اجتماعی در کنار مجتبی امانی مدعی شد که از او بعنوان مهمان در جشن نوروزی دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر دعوت شده و همچین مورد استقبال گرم مجتبی امانی رئیس دفتر حافظ منافع ایران قرار گرفته است.

بسیار جای سوال و تامل است که یک مرکز بعنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در خاک کشوری بیگانه چطور می تواند با انجام اینگونه اعمال قبح شکن و دعوت از یک رقاصه و خواننده زن به مکانی که بعنوان خاک جمهوری اسلامی ایران به حساب می آید به ارزش های انقلاب اسلامی و نظام بی تفاوت باشد و یا خیانت کند.

گفتنی است بر اساس ادعای برخی رسانه های مصری آلبا کلرد ایرانی- ترک تبار است، اما هم اکنون تابعیت آمریکایی دارد و به زبان عربی ترانه میخواند. هنوز هیچ واکنش رسمی از سوی وزارت امور خارجه ایران یا دفتر حافظ منافع ایران در قاهره منتشر نشده است.

منبع:عماریون

"Our President, analytical news site"پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما