تجمع دانشجويي- مردمي به منظور تاكيد به برخورد با عوامل اصلي اغتشاشات اخير، مقابل دادستاني تهران آغاز شد.

 

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، تجمع دانشجويان و اقشار مردم در اعتراض به آشوبگران و اغتشاشات اخير از دقايقي پيش در مقابل دادستاني تهران واقع در ميدان 15 خرداد شروع شد.

تجمع‌كنندگان كه اكثريت دانشجو هستند خواستار برخورد قاطع، جدي و انقلابي با عوامل آشوب‌هاي اخير در تهران و صدور حكم دستگيري و محاكمه علني فائزه و مهدي هاشمي به جهت ايفاي نقش مستقيم در تحريك مردم براي آشوب و اغتشاش و سازماندهي اراذل و اوباش در تخريب اموال عمومي و برهم زدن فضاي رواني جامعه هستند.