رئیس دانشکده برق دانشگاه علم‌وصنعت گفت: با وزیرشدن میلی منفرد قطعا فتنه 18 تیر دیگری در دانشگاه‌ها بوجود می‌آید و وضعیت بدتر از دوران اصلاحات خواهد شد، تنها راه حل این است که مجلس تمام‌قد در برابر آن بایستد.

احمد چلداوی دبیر دفتر هم‌اندیشی اساتید در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، با فاجعه‌آمیز خواندن انتخاب میلی‌منفرد برای وزارت علوم، اظهار داشت: با توجه به اینکه رئیس‌جمهور شعار اعتدال سر دادند اما با پیشنهاد میلی‌منفرد برای وزارت علوم تمام دانشگاهیان را شوکه کردند.

وی با تاکید بر این موضوع که سه هزار نفر از اساتید دانشگاه‌ها به رئیس‌جمهور گفتند که میلی‌منفرد صلاحیت وزیرشدن ندارد و حال که میلی‌منفرد برای تصدی وزارت علوم پیشنهاد شده است، جوی از وحشت در دانشگاه‌ حاکم شده است، واقعا انتخاب وی فاجعه‌آمیز خواهد بود.

استاد دانشگاه علم و صنعت با اشاره به وضعیت دانشگاه‌ها در دوران اصلاحات، اظهار داشت: در دوران اصلاحات هر تصمیمی که در آمریکا گرفته می‌شد در دانشگاه‌های ما اجرا می‌شد. اصلا در آن دوران بهایی به کار علمی نمی‌دادند و قطعا با میلی‌منفرد فضای دانشگاه‌های ما به دوران پرتنش اصلاحات برمی‌گردد.

چلداوی با اشاره به تحت فشار بودن روحانی گفت: این احساس وجود دارد که رئیس‌جمهور با تحت فشار بودن این گزینه را برای وزارت علوم معرفی کرده است و تنها امید حسن روحانی این است که مجلس به این وزیر رای اعتماد ندهد تا بتواند از فشاری که بر وی وجود دارد رهایی یابد.

وی با تاکید بر این موضوع که برای شناخت افراد باید دوست و دشمن آنان را شناخت، اظهار داشت: دوستان میلی‌منفرد کسانی بودند که در زمان انتخابات ریاست جمهوری 92 جلوی اتاق وی عکس درخت سبزی را کشیدند و شعار می‌دادند که ما هنوز سبز هستیم.

«من معتقدم با حضور میلی‌منفرد در وزارت علوم دوران سیاهی منتظر جو علمی دانشگاه‌ها خواهد بود و تنها راه حل این است که مجلس تمام‌قد در برابر آن بایستد.»

دبیر دفتر هم‌اندیشی اساتید از مجلس خواست در رای اعتماد دادن به میلی‌منفرد ملاحظات سیاسی را کنار بگذارند و تأکید کرد که وزارت علوم شوخی‌بردار نیست. چرا که با 5 میلیون دانشجو سر و کار دارد.

چلداوی ادامه داد‌: اگر نیلی‌منفرد برای وزارت علوم انتخاب شود قطعا دانشگاه‌ها هر ماه با حاشیه‌ها و تنش‌هایی روبرو خواهند بود که سوژه بزرگی برای ضدانقلاب‌ خواهد شد.

«وزیر شدن میلی‌منفرد برای فعالیت‌های اقتصادی دولت نیز مشکل‌ساز خواهد بود چرا که فعالیت اقتصادی نیاز به آرامش سیاسی دارد و این آرامش سیاسی با حضور میلی‌منفرد در وزارت علوم محقق نخواهد شد.»

رئیس دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه با این گزینه پیشنهادی برای وزارت علوم جو علمی دانشگاه‌ها خواهد خوابید، اظهار داشت: با این وضعیت من به شما تضمین می‌دهم که حتما فتنه 18 تیر دیگری در دوران وزارت میلی منفرد در دانشگاه‌ها به وجود خواهد آمد و این دوران بدتر از دوران اصلاحات خواهد شد.

احمد چلداوی در پایان سخنان خود اظهار داشت: انتظاری که دانشگاهیان از نمایندگان مجلس در رای اعتماد به میلی‌منفرد دارند این است که حرف حق را بزنند و این موضوع را شوخی نگیرند.