نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی گفت: من تقریبا یکی دو ماه پیش هم گفتم که قوه قضائیه باید یک مقدار جدی تر وارد پرونده مهدی هاشمی شود و تکلیف را روشن کند.

قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی شبکه اطلاع رسانی دانا،، در خصوص اظهارات مهدی هاشمی در رابطه با نقشش در پرونده کرسنت و همچنین چرایی محاکمه نشدن وی تا این لحظه، اظهار داشت: من تقریبا یکی دو ماه پیش هم گفتم که قوه قضائیه باید یک مقدار جدی تر وارد پرونده مهدی هاشمی شود و تکلیف را روشن کند.

وی افزود: ما به قوه قضائیه اطمینان کامل داریم و لذا باید این قوه تکلیف ما و مردم را با مهدی هاشمی و نقشی که در پرونده کرسنت داشته روشن کند.

جعفری ادامه داد: بالاخره اگر این اظهاراتی که درباره مهدی هاشمی می‌شود صحیح است، قوه قضائیه اقدام موثری در رابطه با محاکمه وی کند واگر هم این اتهامات صحت ندارد، خیال مردم را راحت کنند.

دبیر دوم کمیسیون آموزش مجلس بیان داشت: نه تنها مهدی هاشمی بلکه این خانواده در برخی مسائل مافوق قانون صحبت می‌کنند و این مسئله به یک اپیدمی در این خانواده تبدیل شده است. ما هم که جز‌قانون چیز دیگری را قبول نداریم و مردم هم از ما بارها و بارها به عنوان نماینده خودشان خواسته اند تا تکلیف اتهامات وارده به مهدی هاشمی را پیگیری کنیم.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر این مسئله که ما در مسند قضاوت نیستیم و قوه قضائیه باید قضاوت کند، افزود: قوه قضائیه هرچقدر در این موضوع تعلل کند، خیلی جالب نیست و جلوه خوبی ندارد و لذا باید با سرعت به این پرونده رسیدگی شود.