محمد طاهر حائری معروف به شجاع الدین، فرزند آیت الله حائری شیرازی، اخیرا به اتهام زمین خواری به ۶ سال حبس و پرداخت خسارت مردم محکوم شده است.

هرچند اطلاع از چنین خبری ممکن است در ابتدا شائبه های مختلفی را درباره نزدیکان محمد طاهر حائری هم ایجاد کند اما پس از انتشار شیوه برخورد آیت الله حائری شیرازی و خانواده وی با اقدامات محمدطاهر، واقعیت های قابل تحسینی برای همگان روشن شده است.
آنچنان که محمد حسن حائری، دیگر فرزند آیت الله حائری شیرازی و رئیس دفتر وقت نماینده ولی فقیه در استان فارس اصل ماجرا را به مهر گفته است، محمدطاهر پس از اجرای طرح ابتکاری پدرش با عنوان "فلاحت در فراغت" به همراه عده ای دیگر درصدد تبدیل زمین مزروعی به باغ و باغچه درآمده است.

اتمام حجت با پسر

به گفته محمد حسن "از آنجایی که احتمال امتیاز طلبی یا استفاده قهری از آبروی اجتماعی نمایندگی ولی فقیه و امام جمعه متعلق به خودشان نبود، آیت الله حائری واکنش نشان داد و طی نامه ای به فرزندانشان آنان را از اینگونه فعالیت ها نهی کردند. نامه دست خطی ایشان که موجود است و در صورت نیاز منتشر خواهد شد با این جمله آغاز می شود که "شرکت آقازاده ها تشکیل ندهید." البته برادرم این نهی را نپذیرفت."
محمدطاهر سپس از فردی مقداری زمین می خرد که پس از پیش فروش آن به مردم روشن می شود که جز منابع طبیعی بوده است. به همین دلیل وی چندی بعد دستگیر و محاکمه می شود.
محمد حسن حائری درباره رای دادگاه برادرش می گوید: طبیعی است که زیان کننده ها شاکی باشند و دادگاه هم به وظیفه خود عمل کند و او را محکوم نماید باید از قوه قضائیه سپاسگزار بود که به پرونده نزدیکان روحانیان با سابقه و صاحب نفوذ رسیدگی کند و هر جا حقی از مردم ضایع شود کوتاه نمی آید.

به اتهام پسرم قاطعانه رسیدگی کنید

اما آنچه قابل توجه است اینکه دستگیر و محکوم شدن محمد طاهر با درخواست آیت الله حائری شیرازی صورت گرفته است.
به گفته مسئول دفتر آیت الله حائری شیرازی "ایشان پیش تر وقتی که اتهامات مشابهی نسبت به اطرافیانشان مطرح شده بود، در تاریخ ۲۶/۷/۸۹ طی نامه ای به حضرت آیت الله صادق لاریجانی از رئیس قوه قضائیه خواسته بودند که رسیدگی به اتهامات با قاطعیت و عدالت انجام شود."

نگاه ها به سمت هاشمی

درخواست رسمی آیت الله حائری شیرازی برای رسیدگی "قاطع" به اتهامات فرزندش که متهم به یک سوءاستفاده اقتصادی بود، نگاه ناظران سیاسی را به سمت مواضع آقای هاشمی رفسنجانی درباره پسرش جلب کرده است.
مهدی هاشمی رفسنجانی از دو سال پیش به طوری جدی متهم به مفاسد مختلف سیاسی و اقتصادی است تا جایی که منتقدانش معتقدند عمق فساد وی بسیار عمیق است و قابل مقایسه با اتهامات کسانی همانند محمد طاهر حائری نیست.
با این حال و در شرایطی که حدود یک سال از احضار مهدی هاشمی به دادگاه می گذرد، نه تنها وی حاضر به بازگشت به ایران و پاسخ به اتهاماتش نشده که حتی در مقاطعی با حمایت پدرش به ادامه اقدامات سابقش دلگرم شده است.

حمایت پدر

به عنوان نمونه دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم روز ۱۵ آذر ۸۸ گزارشی از دیدار آقای هاشمی رفسنجانی با جمعی از دانشجویان مشهدی را منتشر کرد.
آقای هاشمی در قسمتی از این دیدار در پاسخ به سؤالی در خصوص عدم بازگشت مهدی هاشمی به کشور عنوان داشت: «مهدی خیالش از پرونده‌ها و تهمت‌ها راحت است و هم‌اکنون برای رسیدگی به وضع دانشگاه‌های آزاد اسلامی خارج از کشور در حال گذراندن رساله دکترای خود در خارج از کشور است و در انتخابات نیز صرفاً تجربیاتش پیرامون صیانت از آرا را مطرح کرده است و دخالتی در کار ستادها یا تظاهرات نداشته و اگر دادگاهی او را احضار کند، حضور می‌یابد.»

درس عملی برای هاشمی

شاید در مقایسه رفتار آیت الله حائری شیرازی با آقای هاشمی رفسنجانی درباره آقازاده هایشان است که برخی ناظران سیاسی از عملکرد آقای حائری به عنوان یک درس عملی برای آقای هاشمی یاد می کنند.
اکنون باید دید آقای هاشمی به درخواست افکار عمومی و فعالان سیاسی و دانشگاهی برای کمک به اجرای قانون درباره مهدی هاشمی کمک خواهد کرد یا اینکه رویکرد او همانند سابق حمایت از مهدی خواهد بود.