خبرگزاری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در یک دروغ پردازی مضحک و کودکانه با هدف حاشیه سازی برای استقبال مردمی از رئیس جمهور مدعی شد هواداران دکتر احمدی نژاد شعار 'ما اهل ایران نیستیم محمود تنها بماند' را سر داده اند!

خبرگزاری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی عصبانیت شدید خود از استقبال مردمی از رئیس جمهور را با دروغ پردازی علیه هواداران رئیس جمهور به نمایش گذاشت.

این خبرگزاری در خبری دروغ و مضحک مدعی شد هواداران رئیس جمهور در استقبال از وی شعار "ما اهل ایران نیستیم، محمود تنها بماند" را سر دادند!

به نظر می رسد این شیطنت رسانه ای با هدف تحت الشعاع قرار دادن سفر رئیس جمهور و استقبال مردمی صورت گرفته از وی انجام شده است. گفتنی است هواداران رئیس جمهور با شعار هایی چون "خامنه‌ای زنده‌باد احمدی پاینده‌باد،" احمدی دلاور پیرو خط رهبر"، "احمدی زنده‌باد مشایی پاینده باد"، عشقه عشقه عشقه احمدی‌نژاد رو عشقه"، "دکتر دوستت داریم"، "چپ راست کارگزار علیه اسفندیار"، "ابوالفضل علمدار احمدی رو نگه دار"، "احمدی مشایی دو یاور ولایی" ، "احمدی زنده‌باد مشایی پاینده‌باد"، "ابوالفضل علمدارمشایی رو نگه دار" "دکتر دوست داریم"، "احمدی بت شکن، بت کوچک را بکشن"، "صلی علی محمد یاور رهبر آمد"، "توپ تانک، اهانت دیگر اثر ندارد"، " چپ ، راست، کارگزار، علیه خدمتگزار" به رییس جمهور ابراز احساسات کردند. شعار هایی که البته به مذاق خبرگزاری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی خوش نیامده است.

گفتنی است هواداران محمود احمدی نژاد در شرایطی از سوی خبرگزاری مهر به سر دادن شعار ضد ایرانی متهم شده اند که پیشتر به ملی گرایی و ناسیونالیسم متهم شده بودند!