شمارش آرای انتخابات مجلس نهم در حوزه انتخابیه تهران بزرگ فردا پایان می یابد که با آهنگ کنونی آرا ، احتمالا" 9 یا 10 نفر از نامزدها به مجلس راه یافته و انتخابات به مرحله دوم کشیده می شود.

شمارش آرای انتخابات مجلس نهم در حوزه انتخابیه تهران ، ری ، اسلامشهر و شمیرانات همچنان ادامه دارد و به احتمال زیاد فردا به پایان خواهد رسید.

بر اساس این گزارش ، با آهنگ فعلی آرا و میزان رای 60 نفر اول انتخابات تهران ، احتمالا" 9 یا 10 نفر اول فهرست از نصاب یک چهارم آرا برخوردار و به مجلس شورای اسلامی راه خواهند یافت اما سایر نامزدها از این نصاب برخوردار نبوده و به همین دلیل باید یک بار دیگر بخت خود را برای ورود به پارلمان در مرحله دوم انتخابات بیازمایند.

مرحله دوم انتخابات مجلس نهم احتمالا" هفته اول اردیبهشت برگزار خواهد شد. از حوزه انتخابیه تهران بزرگ مجموعا" 30 به مجلس راه خواهند یافت.