مجمع جهانی اقتصاد از ارتقاء ۴ پله ای ایران در رده بندی بزرگترین اقتصادهای جهان به رغم تحریم ها خبر داد و اعلام کرد ایران با تولید ناخالص داخلی ۵۴۸.۹ میلیارد دلاری بیست و یکمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال ۲۰۱۲ شناخته شده است.

مجمع جهانی اقتصاد در جدیدترین گزارش خود موسوم به گزارش رقابت پذیری جهانی از رتبه 21 اقتصاد ایران در میان 148 کشور جهان خبر داد.

تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2012 به 548.9 میلیارد دلار رسید و ایران در جایگاه بیست و یکمین اقتصاد بزرگ دنیا در این سال قرار گرفت. سوئیس با تولید ناخالص داخلی 632.4 میلیارد دلاری یک پله بالاتر از ایران در رتبه 20 و سوئد با تولید ناخالص داخلی 526.2 میلیارد دلاری یک پله پایین تر از ایران در رتبه 22 قرار گرفته اند.

ایران در رده بندی بزرگترین اقتصادهای جهان در سال 2012 که نخستین سال اجرای تحریم های به اصطلاح سختگیرانه غرب علیه این کشور بود 4 پله صعود کرده و 4 کشور اروپایی را پشت سر گذاشته است.

مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سال گذشته خود که بر پایه آمار سال 2011 تهیه شده بود ایران را در رتبه 25 بزرگترین اقتصادهای جهان قرار داده و تولید ناخالص داخلی ایران در این سال را 482.4 میلیارد دلار اعلام کرده بود. البته در این گزارش 144 کشور مورد بررسی قرار گرفته بود.

بر اساس این گزارش نروژ که در گزارش سال قبل رتبه 21 را به خود اختصاص داده بود و بالاتر از ایران قرار گرفته بود در گزارش امسال به رتبه 23 و پایین تر از ایران نزول کرده است. بلژیک نیز از رتبه 22 به رتبه 25 و لهستان از رتبه 23 به رتبه 24 نزول کرده اند. سوئد که سال 2011 رتبه 24 را به خود اختصاص داده بود در سال 2012 به رتبه 22 بزرگترین اقتصادهای جهان صعود کرده اما در مرتبه ای پایین تر از ایران قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش آمریکا بزرگترین اقتصاد دنیا شناخته شده و پس از این کشور به ترتیب چین و ژاپن در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال گذشته میلادی 15.684 میلیارد دلار،‌چین 8.227 میلیارد دلار و ژاپن 5.964 میلیارد دلار اعلام شده است.

آلمان با تولید ناخالص داخلی 3.4 میلیارد دلار،‌ فرانسه با 2.608 میلیارد دلار، انگلیس با 2.44 میلیارد دلار، برزیل با 2.396 میلیارد دلار، روسیه با 2.022 میلیارد دلار، ایتالیا با 2.014 میلیارد دلار و هند با 1.824 میلیارد دلار به ترتیب در رتبه های چهارم تا دهم از این نظر قرار گرفته اند.

کشورهای کانادا،‌ استرالیا، اسپانیا، مکزیک،‌کره جنوبی، اندونزی،‌ترکیه، هلند،‌عربستان، و سوئیس نیز رتبه های 11 تا 20 را در رده بندی اقتصادهای بزرگ جهان به خود اختصاص داده اند.

تولید ناخالص داخلی برخی کشورهای جهان در سال 2012 به این شرح اعلام شده است: ترکیه 794 میلیارد دلار،‌عربستان 727 میلیارد دلار، اتریش 398 میلیارد دلار،‌ امارات 358 میلیارد دلار،‌ فنلاند 250 میلیارد دلار،‌ قطر 183 میلیارد دلار،‌ اردن 31.2 میلیارد دلار،‌ عمان 76.5 میلیارد دلار،‌ و لیبی 81.9 میلیارد دلار.

کشور آفریقایی گامبیا نیز ضعیف ترین اقتصاد در میان 148 کشور مورد بررسی شناخته شده است. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2012 بالغ بر 0.9 میلیارد دلار اعلام شده است.

رتبه‌ 148 کشور براساس تولید ناخالص داخلی 2012

COUNTRY ECONOMY VALUE

1- United States ........................15,684.8

2-China ......................................8,227.0

3- Japan .....................................5,964.0

4- Germany .................................3,400.6

5- France ....................................2,608.7

6- United Kingdom ......................2,440.5

7- Brazil .......................................2,396.0

8- Russian Federation .................2,022.0

9- Italy .........................................2,014.1

10- India ........................................1,824.8

11- Canada ...................................1,819.1

12- Australia ..................................1,541.8

13- Spain ......................................1,352.1

14- Mexico ....................................1,177.1

15- Korea, Rep. ............................1,155.9

16- Indonesia ...................................878.2

17- Turkey ........................................794.5

18- Netherlands ...............................773.1

19- Saudi Arabia ..............................727.3

20- Switzerland ................................632.4

21- Iran, Islamic Rep. .......................548.9

22- Sweden .....................................526.2

23- Norway ......................................501.1

24- Poland .......................................487.7

25- Belgium .....................................484.7

26- Argentina ...................................475.0

27- Taiwan, China ............................474.0

28- Austria .......................................398.6

29- South Africa ...............................384.3

30- Venezuela ..................................382.4

31- Colombia ...................................366.0

32- Thailand .....................................365.6

33- United Arab Emirates .................358.9

34- Denmark ....................................313.6

35- Malaysia .....................................303.5

36- Singapore ..................................276.5

37- Nigeria .......................................268.7

38- Chile ..........................................268.2

39- Hong Kong SAR ........................263.0

40- Egypt .........................................256.7

41- Philippines .................................250.4

42- Finland .......................................250.1

43- Greece .......................................249.2

44- Israel ..........................................240.9

45- Pakistan .....................................231.9

46- Portugal .....................................212.7

47- Ireland ........................................210.4

48- Algeria .......................................207.8

49- Peru ...........................................199.0

50- Kazakhstan ................................196.4

51- Czech Republic .........................196.1

52- Qatar .........................................183.4

53- Ukraine ......................................176.2

54- Kuwait .......................................173.4

55- New Zealand .............................169.7

56- Romania ....................................169.4

57 Vietnam .....................................138.1

58 Hungary .....................................126.9

59- Bangladesh ................................122.7

60- Angola .......................................118.7

61- Puerto Rico ................................101.0

62- Morocco ......................................97.5

63- Slovak Republic ...........................91.9

64- Libya ............................................81.9

65- Ecuador .......................................80.9

66- Oman ..........................................76.5

67- Azerbaijan ....................................68.8

68- Sri Lanka .....................................59.4

69- Dominican Republic .....................59.0

70- Croatia .........................................57.1

71- Luxembourg ................................56.7

72- Myanmar......................................53.1

73- Bulgaria .......................................51.0

74- Guatemala ...................................49.9

75- Uruguay .......................................49.4

76- Slovenia .......................................45.6

77- Tunisia .........................................45.6

78- Costa Rica ...................................45.1

79- Lithuania ......................................42.2

80- Ethiopia ........................................41.9

81- Lebanon ......................................41.3

82- Kenya ..........................................41.1

83- Ghana ..........................................38.9

84- Serbia ..........................................37.4

85- Panama .......................................36.3

86- Yemen .........................................35.6

87- Jordan .........................................31.2

88- Latvia ...........................................28.4

89- Tanzania ......................................28.2

90- Bolivia ..........................................27.4

91- Bahrain ........................................27.0

92- Paraguay .....................................26.0

93- Trinidad and Tobago ....................25.3

94- Cameroon ....................................25.0

95- Côte d’Ivoire ................................24.6

96- El Salvador...................................23.8

97- Cyprus .........................................23.0

98- Estonia .........................................21.9

99- Uganda ........................................21.0

100- Zambia ........................................20.5

101- Nepal ...........................................19.4

102- Honduras .....................................18.4

103- Gabon .........................................18.4

104- Botswana ....................................17.6

105- Bosnia and Herzegovina ..............17.3

106- Brunei Darussalam .......................16.6

107- Georgia ........................................15.9

108- Jamaica .......................................15.2

109- Mozambique ................................14.6

110- Cambodia ....................................14.2

111- Senegal .......................................13.9

112- Iceland .........................................13.7

113- Albania .........................................12.7

114- Namibia .......................................12.3

115- Mauritius ......................................11.5

116- Chad ............................................10.8

117- Nicaragua ....................................10.5

118- Burkina Faso ................................10.5

119- Mali ..............................................10.3

120- Mongolia ......................................10.3

121- Madagascar .................................10.1

122- Armenia .......................................10.1

123- Zimbabwe ......................................9.8

124- Macedonia, FYR ............................9.7

125- Lao PDR ........................................9.2

126- Malta .............................................8.7

127- Haiti ...............................................7.9

128- Benin .............................................7.4

129- Moldova .........................................7.3

130- Rwanda .........................................7.2

131- Kyrgyz Republic .............................6.5

132- Guinea ...........................................5.6

133- Suriname .......................................4.7

134- Barbados .......................................4.5

135- Montenegro ...................................4.3

136- Malawi ...........................................4.2

137- Mauritania ......................................4.2

138- Timor-Leste ...................................4.2

139- Sierra Leone ..................................3.8

140- Swaziland ......................................3.8

141- Guyana ..........................................2.8

142- Burundi ..........................................2.5

143- Lesotho .........................................2.4

144- Bhutan ...........................................2.2

145- Cape Verde ...................................1.9

146- Liberia ............................................1.7

147- Seychelles ......................................1.0

148- Gambia, The ..................................0.9