بی بی سی: «تلاش افراد و گروه های اپوزیسیونی جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور برای ایجاد یک ائتلاف گسترده در سال های اخیر کم نبوده است اما خیلی زود بر سر موضوعات گوناگون اختلاف نظرها بروز می کرده و نهایتا عمر آن ائتلاف و اتحاد به پایان می رسیده است.»

شبکه بی بی سی فارسی BBCPersian جمعه 24 فوریه (5 اسفند) از تشکیل نشست جبهه اپوزیسیون خارج نشین جمهوری اسلامی ایران در استکهلم گزارش داد و به بررسی نتایج این جلسه پرداخت.
نخست "عنایت فانی" (مجری برنامه صفحه دو بی بی سی) این طور آغاز کرد: «تلاش افراد و گروه های اپوزیسیونی جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور برای ایجاد یک ائتلاف گسترده در سال های اخیر کم نبوده است ولی تا به حال روال معمول این بود که جلسه تشکیل می شده، بحث و جدل هایی هم در می گرفته و احیانا بیانیه ای هم صادر می شده و خیلی زود بر سر این یا آن موضوع اختلاف نظرها بروز می کرده و نهایتا عمر آن ائتلاف و اتحاد به پایان می رسیده است. "جلسه استکهلم" از یک نظر متفاوت است. جنجال و اختلاف نظر در مورد این جلسه، قبل از تشکیل آن شروع شد و بعد از آن هم البته ادامه پیدا کرد و هنوز ادامه دارد ولی با همه این ها دستاوردی هم از این جلسه که روزهای 15 و 16 بهمن برگزار شد، نصیب کسی شده است؟»
"محمد صادقی" (عضو شواری مرکزی ادوار تحکیم وحدت) درباره شیوه برگزاری نشست جبهه اپوزیسیون در پایتخت سوئد گفت: «بنده عمیقا بر این باورهستم که در شرایط فعلی هرگونه تلاش و کوشش به منظورایجاد همگرایی و هم افزایی میان نیروهای سیاسی خارج از کشور، از سوی هر گروه و هر فردی که متولی این کار باشد [البته معتقد به مبانی دموکراسی حقوق بشر و تمامیت ارضی ایران مبارزات خشونت پرهیز باشد.] این را بایستی قابل تقدیر دانست. ضرورت آن هم احساس می شود. منتها آن چه سبب شده که تجربه های از این دست که در گذشته هم بوده و همین مورد اخیر (نشست اپوزیسون جمهوری اسلامی در استکهلم) که موضوع برنامه شما هم است چندان همراه با موفقیت نباشد و بعضا با ناکامی همراه شود و خود عاملی شود برای ایجاد اختلاف ها و تشطط در میان نیروهای اپوزیسیون، به اعتقاد من به ضعف مدیریت و سوء تدبیر کسانی که متولی این امر خطیر (گردهم آوردن نیروهای سیاسی و کنشگران سیاسی) می شوند، بر می گردد. من معتقد هستم جمع کردن حاشیه ها، پاسخ گویی به انتقادات و حساسیت های موجود از سوی متولیان امر می تواند تاحد کاملی شرایط را بهبود ببخشد ولی در همین مورد اخیر ما شاهد نبودیم.»
کارشناس بی بی سی انتقادات نشست استکهلم را در این موارد تحلیل کرد که: «در همین مورد اخیر، ما شاهد بودیم که از پیش از برگزاری این نشست ابهاماتی در مرحله شیوه انتخاب افراد (به عنوان مدعوین این نشست) وجود داشت.
همچنین متولی اصلی به عنوان یک نهاد غیر ایرانی که خود علامت سوال بزرگی درخصوص این نشست بود این هم بر شایعات و ابهامات بیشتری افزود و مطلب سوم اینکه در کنار آن اهداف و برنامه ها که در ابتدا مطرح شد، عنوان شد که یک نشست علمی است همراه با برگزاری کارگاه های آموزشی به قصد افزایش دانش اپوزیسیون ایرانی در خصوص مبارزات مدنی عنوان شد اما در نهایت پس از ارسال دعوت نامه ها عنوان پر طمطراق "اتحاد برای دموکراسی" که خود عنوان حساسیت برانگیزی بود. در کنار این، بحث زمان نشست بود یعنی در شرایطی که جامعه ایران به شدت نگران وقوع احتمالی یک جنگ خانمان سوز است و حساسیت ها بسیار بالا و نگرانی ها در داخل ایران و اپوزیسیون بسیار زیاد است این شائبه پیش آمد که عده ای در صدد این هستندکه به نوعی به دنبال یک نوع "آلترناتیو سازی" و یا "تکرار تجربه های مشابه در کشورهای نظیر عراق و افغانستان" باشند.»
مهمان دیگر برنامه آقای "قاسمی نژاد" (فعال سیاسی) در رابطه با ماهیت اتحاد و شکل و شمایل وحدت بین اپوزیسیون نیز اظهار داشت: «بین اپوزیسیون جمهوری اسلامی تنش های زیادی وجود دارد تا حدی که بین بعضی از گروه های درگیری نظامی صورت گرفته و به کشتن همدیگر روی آوردند و بین آن ها دریای خون فاصله وجود دارد.»
اکنون در پاسخ به سوال آقای فانی که در آغاز برنامه"صفحه دو" پرسیده بود: با همه این ها [اختلافات] دستاوردی هم از این جلسه [نشست اپوزیسون جمهوری اسلامی در استکهلم] که روزهای 15 و 16 بهمن برگزار شد، نصیب کسی شده است؟» می توان گفت با وجود این همه اختلاف (نه پس از پایان نشست بلکه قبل از شروع نشست)، تغییر تاکتیکی اهداف و برنامه ها در حین برگزاری نشست و همین طور مدیریت یک نهاد غیر ایرانی بر نشست اپوزیسیون خارج نشین ایرانی همگی نشان می دهد این نشست هم در نهایت به سرانجام سایر نشست های اپوزیسیون در سه دهه گذشته عمر انقلاب اسلامی ایران خواهد انجامید.
شایان ذکر است به دلیل شکست کنفرانس استکهلم سوئد رسانه های ضد انقلاب سعی در سانسور اخبار این نشست داشتند که در نهایت این کار نیز به شکست منجر شد.