مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور از برخی وزرا خواسته تا بدون هماهنگی با وی در هیچ برنامه تلویزیونی حاضر نشوند که این درخواست وی با اعتراض و مخالفت برخی وزرا روبرو شد.

محمدرضا صادق در جلسه‌ای اعلام کرد که هر یک از وزرا اگر بخواهد در هر برنامه تلویزیونی حاضر شود، باید از قبل با وی هماهنگ کند و بدون هماهنگی با وی نباید وزرا در برنامه‌های تلویزیونی حاضر شوند و به بیان دیدگاه‌های خود بپردازند.

ظاهرا این اظهارات باعث اعتراض و انتقاد برخی از وزرا شده است که تاکید داشتند چون وزارتخانه‌ها دارای روابط عمومی هستند و همچنین خودشان مسئول دفتر دارند، دیگر نیازی نیست تا با وی هماهنگی صورت گیرد.