مديركل اطلاعات استان قزوين از دستگيري هفت نفر از عناصر وابسته به گروهك ضدانقلاب در قزوين خبر داد. ‌

 اين مقام مسؤول روزگذشته با اعلام اين خبر به فارس افزود: اين هفت نفر از عناصر وابسته به گروهك ضدانقلاب در ناآرامي‌‌‌ها و اغتشاشات اخير شهرهاي قزوين و تهران حضور فعال داشتند كه با تلاش و پيگيري اطلاعاتي ـ عملياتي سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره كل اطلاعات استان قزوين شناسايي و با هماهنگي مرجع قضايي دستگير و روانه زندان شدند. وي ادامه داد: افراد دستگير شده كه سابقه ارتباط با گروه‌هاي ضدانقلاب را دارند در اغتشاشات اخير شهرهاي قزوين و تهران شركت داشته و ضمن تحريك اراذل و اوباش، به ايجاد ناامني و آشوب دست مي‌زدند.