سه بازیگر سینما و تئاتر که در درگیری‌ها و اغتشاشات اخیر نقش پررنگی داشتند توسط یکی از نهادهای امنیتی دستگیر شدند.

 (م.ن)، (م.خ) و (س.ر) سه بازیگری هستند که به جرم تحريک مردم و قرار گرفتن کنار اراذل و اوباش در آشوب‌های تهران دستگیر شدند. گفتنی است از (م.ن) تعداد زیادی اعلامیه و شبنامه کشف شده است. همچنین (ح.ز) از خوانندگان وابسته به جریان تجدید‌نظر‌طلب نیز به جرم تحریک و خط‌دهی به آشوبگران دستگیر شده  است .