اوایل هفته، در روزهای اغتشاشات آشوبگران و اوباش حامی یک کاندیدای وابسته به جریان تجدیدنظرطلب در تهران، یک تیم خبری در خیابان آزادی دستگیر شد.

بنا بر این گزارش این تیم با یک دوربین فوق‌حرفه‌ای در ساختمانی در تقاطع بزرگراه یادگار امام ـ خیابان آزادی درحال تصویربرداری از درگیری‌های اوباش و ارسال آن به صورت مستقیم به برخی شبکه‌های ماهواره‌ای بود.